Zdaniem specjalisty

Robert Mikołajski, kierownik produktu, Atman

Decydując się na dostawcę usług DRC, hostingu czy kolokacji, trzeba mieć pewność, że dysponuje on zespołem fachowców, którzy oferują coś więcej niż tylko serwis techniczny. Przede wszystkim powinni spełniać rolę doradców technologicznych. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów zaspokajających potrzeby klientów z różnych branż, taki fachowiec nie tylko wie, czego potrzebuje np. przedsiębiorstwo e-commerce. Jest także w stanie doradzić, co zrobić, by dane środowisko IT działało szybciej, sprawniej i było bardziej elastyczne.

Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Możliwość wykorzystania wielu miejsc do przechowywania kopii zapasowych klienta oraz awaryjnego przywracania jego systemów IT pozwala, w przypadku wystąpienia incydentu, zapewnić wyższy poziom niezawodności niż gdy klient korzysta z usług tylko jednego centrum danych. Nasi klienci mogą podzielić infrastrukturę według potrzeb, np. wybrać jedno miejsce do składowania kopii zapasowych, zaś w innym centrum danych wykupić usługę Disaster Recovery.

Tomasz Sobol, CMO, Beyond.pl

Przed dokonaniem wyboru centrum danych należy ocenić operatora, biorąc pod uwagę kilka podstawowych kryteriów, a następnie wyniki skonfrontować z długoterminową strategią oraz specyfiką biznesową własnego przedsiębiorstwa oraz klientów. Pozwoli to uniknąć ślepych zaułków, które mogłyby się pojawić w trakcie długoletniej współpracy z daną placówką. Przykładem może być wybór dostawcy, który nie umożliwia elastycznego rozszerzania usług, w efekcie czego w przyszłości mogą być konieczne przenosiny do innego centrum danych.

Marcin Kowalski, Senior Product Manager, Data Space

Kolokacja to podstawowa usługa dla centrum danych i baza dla wszystkich innych usług. To dojrzały rynek i żeby na nim przetrwać potrzeba albo perfekcji w działaniu, albo czynników wyróżniających ofertę operatora. Mogą nimi być przyjazne procedury dostępu do obiektu, udostępnienie narzędzi klientowi na miejscu, pomoc przy instalacji urządzeń i migracji systemów, czy też sprawnie działająca i kompleksowa usługa „zdalnych rąk”, czyli opieka doświadczonych inżynierów nad serwerem lub grupą serwerów klienta.

Łukasz Ozimek, dyrektor zarządzający, Exea Data Center

Rynek profesjonalnych usług centrów danych w Polsce stale dojrzewa. Obserwujemy coraz większe zaufanie do firm zewnętrznych. Pamiętajmy jednak, że powierzenie danych takiemu przedsiębiorstwu wymaga odpowiedniego przygotowania. I to niezależnie od tego, czy przedmiotem współpracy będą usługi hostingowe, kolokacja serwerów czy utworzenie zapasowego centrum danych.