Cisco jest bez wątpienia jednym z liderów branży rozwiązań wideokonferencyjnych. Wideoter-
minale i kodeki tej marki należą do najpopularniejszych i najczęściej wybieranych na rynku, podobnie zresztą jak system Cisco Webex służący do prowadzenia webcastów i internetowych konferencji. Producent oferuje także sprzęt i oprogramowanie do budowy lokalnej infrastruktury (on-premise), zapewniającej sprawną współpracę oraz komunikację audio/wideo. W portfolio vendora znajduje się ponadto usługa chmurowa Cisco Spark. Przeznaczona jest dla małych i średnich firm, które coraz częściej są zainteresowane wideokonferencjami, jednak skala ich działalności nie uzasadnia – głównie ze względów finansowych – wdrożenia kompleksowych rozwiązań wideokonferencyjnych w siedzibie firmy.

Ważną cechą profesjonalnych systemów wideokonferencyjnych Cisco jest to, że rozmowy wideo – także prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej – są szyfrowane, co gwarantuje ich pełną poufność.

 

Rozwiązania dopasowane do potrzeb

Oferta systemów Cisco umożliwiającychprowadzenie wideokonferencji jest bardzo bogata. Dzięki temu z łatwością można dobrać właściwe rozwiązanie do indywidualnych potrzeb klienta. Wiele przykładów zastosowań, wraz z rekomendacją odpowiedniego sprzętu, producent prezentuje na stronie internetowej projectworkplace.cisco.com.

– Z naszych doświadczeń wynika, że firmy z sektora MŚP najczęściej są zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych w chmurze, a inwestycje ograniczają w zasadzie do kupna niezbędnych wideoterminali, koniecznych subskrypcji usług konferencyjnych i zapewnienia łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości – tłumaczy Wojciech Kotkiewicz, Systems Engineer Manager w ABC Data. – Rodzaj sprzętu, który należy zastosować, zależy przede wszystkim od sposobu jego wykorzystania. Dostępne są m.in. samodzielne, niewielkie wideoterminale przeznaczone do indywidualnych rozmów, jak również takie, które na co dzień funkcjonują jako zwykły monitor komputerowy, a w przypadku połączenia wideo dzięki wbudowanej kamerze zamieniają się w nowoczesne narzędzie komunikacyjne.