Tradycyjne narzędzia zabezpieczające bramy poczty elektronicznej okazują się mało efektywne w zwalczaniu ataków podejmowanych precyzyjnie przeciwko konkretnym ofiarom. Cyberprzestępcy potrafią już omijać klasyczne rozwiązania ochronne, co może doprowadzić zaatakowane firmy do utraty wiarygodności i związanych z tym strat finansowych.

W reakcji na te wyzwania specjaliści Barracuda Networks stworzyli zestaw narzędzi Total Email Protection, które tradycyjną ochronę bram pocztowych rozszerzają o szereg bazujących na sztucznej inteligencji mechanizmów zabezpieczających. Pozwala to ochronić przedsiębiorstwo przed wszelkiego typu atakami wykorzystującymi pocztę elektroniczną. Dodatkowo, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników, Barracuda udostępnia moduł służący do szkolenia pracowników i symulowania kampanii phishingowych, co ułatwia uświadamianie im potencjalnych konsekwencji nieroztropnego korzystania z e-maila.

Zastosowany w Total Email Protection moduł głębokiego uczenia maszynowego zapamiętuje wzorce zachowania użytkowników poszczególnych skrzynek pocztowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć ewentualne anomalie w komunikacji i zidentyfikować przejęte konta. Użytkownik otrzymuje automatycznie wszystkie zgromadzone przez Barracuda Networks informacje o popularnych zagrożeniach na całym świecie.

Cztery narzędzia

Na rozwiązanie Barracuda Total Email Protection składają się cztery niezależne, ale współpracujące ze sobą narzędzia.

Barracuda Essentials zapewnia bazującą na chmurze ochronę przed spamem, phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, ransomware’em i innymi rodzajami ataków, do inicjowania których wykorzystywana jest poczta elektroniczna. W narzędziu połączono kilka metod wykrywania zaawansowanych zagrożeń, w tym ataków dnia zerowego: heurystyczną, behawioralną oraz środowisko testowe (sandbox). Oprócz skanowania poczty przychodzącej, weryfikowane są też wiadomości wychodzące, przede wszystkim pod kątem obecności w nich danych wrażliwych, które mogą wypływać z firmy w rezultacie nieświadomego działania ofiary ataku phishingowego. Essentials podnosi bezpieczeństwo danych znajdujących się w poczcie użytkowników przez archiwizację i backup skrzynek oraz folderów do chmury.

Główne wyróżniki rozwiązania Total Email Protection
• Ścisła integracja z Office 365
• Ochrona antyphishingowa w czasie rzeczywistym, bazująca na sztucznej inteligencji
• Możliwość wykorzystania protokołu DMARC do uwierzytelniania
• Archiwizacja poczty elektronicznej w celu zabezpieczenia wiadomości jako dowodów
• Zaawansowane narzędzia edukacyjne dla użytkowników
• Łatwe wdrożenie i zarządzanie, bez żadnego wpływu na wydajność firmowej sieci

Barracuda PhishLine to narzędzie szkoleniowo-symulacyjne, przygotowujące użytkowników do sytuacji, gdy e-mail inicjujący atak przedostanie się przez systemy ochronne i wyląduje w ich skrzynce. PhishLine zmienia pracowników firmy z potencjalnych ofiar w efektywną warstwę ochronną. Zawiera wiele modyfikowalnych testów symulacyjnych, służących do odnalezienia osób najbardziej podatnych na działanie ataków, które bazują na sztuczkach socjotechnicznych. Treści wykorzystywane przez PhishLine są dostępne w języku polskim i codziennie uzupełniane, aby odzwierciedlały wszystkie najnowsze trendy w korespondencji wysyłanej przez atakujących.

Barracuda Sentinel korzysta ze sztucznej inteligencji do ochrony przed przejęciem konta (Account Takeover-AOT), ukierunkowanym phishingiem (spear phishing) oraz innymi zagrożeniami. Dzięki wbudowanemu interfejsowi API korzysta z funkcji analizy historycznych wiadomości e-mail, co pozwala mechanizmowi głębokiego uczenia poznać nawyki komunikacyjne ich autorów oraz pełną integrację z Office 365. W ten sposób blokowane są ataki w celu kradzieży haseł. Sentinel zapewnia także skonfigurowanie uwierzytelniania zgodnego z protokołem DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance).

Barracuda Forensics and Incident Response automatyzuje wykrywanie anomalii w poczcie elektronicznej, reakcję na incydenty oraz zapewnia wiele opcji szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów. Narzędzie ułatwia administratorom wysyłanie alarmów do zagrożonych użytkowników i usuwanie (lub przenoszenie do kwarantanny) szkodliwych  wiadomości bezpośrednio z ich skrzynek.

Dodatkowe informacje: Tomasz Rot, Sales Director – CEE, Barracuda Networks, trot@barracuda.com