Zdaniem specjalistów

Bartłomiej Biernat, Product Manager, Veracomp

Firmy zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z posiadania spójnych, wielokanałowych systemów do komunikacji. Natomiast barierą spowalniającą sprzedaż jest przyzwyczajenie użytkowników do starych rozwiązań. Często w dużych przedsiębiorstwach za funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych odpowiadają różne osoby, co utrudnia wdrożenie, a także budzi obawy związane z bezpieczeństwem i administracją.

Konrad Olszewski, Collaboration Product Sales Specialist, Cisco

Z naszych obserwacji wynika, że jest coraz większe zainteresowanie systemami UC ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim spadek cen rozwiązań, głównie terminali i infrastruktury wideo. Dodatkową zachętą i ułatwieniem jest coraz bogatsza i bardziej spójna oferta rozwiązań w modelu chmury. Natomiast często przeszkodą w podjęciu decyzji o wykorzystaniu serwerów do obsługi aplikacji i urządzeń UC bywa skomplikowana i kosztowna instalacja.

Paweł Cebulski, Head of Video Collaboration, Poland & Baltics, Logitech

Przez wiele lat korzystanie z wideokonferencji było ekskluzywnym przywilejem zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw. Przełom dokonał się dzięki trzem czynnikom. Spowodował go wzrost popularności internetowych platform komunikacyjnych i komunikatorów, które zrewolucjonizowały komunikację biznesową. Do tego doszła możliwość przetwarzania wideo w czasie rzeczywistym przez przeciętej klasy komputer, a nawet tablet lub smartfon. Ostatni czynnik to pojawienie się na rynku uniwersalnych urządzeń znacznie tańszych od klasycznych terminali wideokonferencyjnych. W firmach powstaje coraz więcej sal konferencyjnych, głównie małych (tzw. Huddle Rooms), gdzie mogą się „spotkać” zespoły, których członkowie pracują nierzadko w domu lub są w trakcie podróży.

Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe, Poly

Dziś światy telekomunikacji i informatyki całkiem się zlewają. Trudno wyobrazić sobie nowoczesne call center bez analizy danych o wykonywanych połączeniach. Współczesne rozwiązania UC projektowane są więc z myślą o jak najprostszej implementacji, by pracownicy nie musieli skupiać się na technicznych aspektach, tylko swój czas mogli poświęcać jak efektywniejszemu wykorzystaniu dostarczonych narzędzi. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii bezpieczeństwa.

Grzegorz Pieńkosz, inżynier wsparcia sprzedaży, Avaya

Na rynku jest wiele rozwiązań komunikacyjnych, również darmowych. To silna pokusa. Użytkownicy biznesowi bez względu na wielkość ich firm muszą pamiętać o istnieniu szeregu krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa obszarów. Mam na myśli przede wszystkim bezpieczeństwo, jakość i ciągłość komunikacji, gwarancję wydajności, solidne wsparcie w przypadku wystąpienia problemów. Rozwiązaniach klasy korporacyjnej nie stwarzają problemów w tym zakresie.