Urzędy muszą zatem spełnić oczekiwania ministerstwa, choć dysponują ograniczonymi funduszami. To wymaga przeprowadzenia informatyzacji, która nie zrujnuje budżetu – ani zakup oraz instalacja urządzeń, ani administrowanie i konserwacja wdrożonych rozwiązań nie pociągną za sobą dużych nakładów. Kolejnym wyzwaniem, z którym borykają się urzędy, jest uniknięcie nieoczekiwanych przerw technicznych i kosztów koniecznego w takich sytuacjach wsparcia technicznego.

Komputery działające w urzędach często mają już swoje lata, a co za tym idzie nie obsługują coraz nowszego oprogramowania. Ich wymiana wiąże się ze sporymi wydatkami, a próby zignorowania problemu niejednokrotnie kończą się przerwami w pracy placówki, co pociąga za sobą duże koszty.

Terminale NComputing gwarantują komfortową pracę: są bezgłośne i nie zajmują dużo miejsca, można je zamontować na tylnej ściance monitora. Są tanim, wydajnym i niezwykle łatwym w administracji sprzętem, który uwolni urzędy od kłopotów, jakie sprawiają tradycyjne pecety. Ich niewątpliwą zaletą jest scentralizowana struktura danych, dzięki której administrator może aktualizować i wgrywać nowe oprogramowanie na głównym serwerze, tym samym udostępniając je wszystkim użytkownikom.

Ponadto rozwiązania NComputing umożliwiają rewitalizację używanych w urzędzie pecetów, które po instalacji odpowiedniego oprogramowania stają się terminalami korzystającymi z mocy obliczeniowej centralnego serwera.

Optymalne wykorzystanie systemów informatycznych, którymi dysponują urzędy, coraz częściej przekracza możliwości ich infrastruktury sieciowej. Rozwiązaniem problemów wielu placówek administracji publicznej jest sieć bezprzewodowa Meru Networks, która eliminuje potrzebę okablowania budynku. Dzięki niej w prosty sposób można udostępnić zasoby sieciowe i zagwarantować korzystanie z Internetu nie tylko urzędnikom, ale również petentom.

Rozwiązania Meru Networks zapewniają kontrolowanie sieci na wielu poziomach. Umożliwiają wykrycie obcych, potencjalnie niebezpiecznych urządzeń próbujących podłączyć się do sieci, dzięki czemu wrażliwe dane, którymi dysponują urzędy, są właściwie chronione. Petenci korzystający z sieci mają inne uprawnienia dostępu niż urzędnicy, a im większe jest jej obciążenie, tym wyższy priorytet w zakresie korzystania z łącza zyskują pracownicy placówki. To od zagwarantowania im niezawodnej komunikacji zależy często sprawne funkcjonowanie urzędu.