Dane mogą być bezpowrotnie usuwane na wiele sposobów – metodą programową (wielokrotne nadpisanie), za pomogą silnego impulsu magnetycznego (degaussing) lub przez fizyczne zniszczenie nośnika. Diskus gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo całego procesu, co zostało potwierdzone m.in. certyfikatem ISO 9001:2015-10.

Niszczenie nośników jest przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników, legitymujących się dokumentem poświadczenia bezpieczeństwa wydanym przez delegaturę ABW. Dokument ten jest rękojmią zachowania tajemnicy informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Jest też gwarantem, że gdy podczas świadczenia usługi zachodzi konieczność wejścia do systemów kontrahenta, współpraca zawsze bazuje na ściśle ustalonych zasadach, zapewniających pełne bezpieczeństwo danych.

Usuwanie danych metodą demagnetyzacji z jednej taśmy lub dysku twardego zajmuje mniej niż 10 sekund, dlatego cała operacja trwa relatywnie krótko, nawet jeśli obejmuje duże cyfrowe archiwum. Diskus zapewnia także wiele usług dodatkowych, np. wypożyczenie walizek transportowych, filmowanie procesu niszczenia danych, plombowanie przesyłek, fizyczne zniszczenie i przekazanie do utylizacji skasowanych nośników danych.

Każdy etap niszczenia danych jest odpowiednio dokumentowany, a klient ma całkowitą kontrolę nad całym procesem. Po zakończeniu usługi wystawiany jest stosowny certyfikat, potwierdzający poprawność skutecznego skasowania danych. Zawiera on m.in. takie informacje jak: data, czas i miejsce odbioru nośników oraz ich zniszczenia, precyzyjne dane identyfikacyjne nośników oraz podpisy członków komisji nadzorującej proces, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela Diskusa oraz firmy klienta.

Tomasz Filipów

dyrektor zarządzający, Diskus

Usługami profesjonalnego niszczenia danych zainteresowanych jest coraz więcej podmiotów, o czym może świadczyć fakt, że w naszym MobileITlab kwartalnie trwale usuwamy dane z ponad 10 tys. nośników. Pośrednikiem w realizacji tych usług są resellerzy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem i najlepiej znają jego potrzeby. Natomiast dzięki rozporządzeniu RODO, które ma obowiązywać od maja 2018 r., spodziewamy się jeszcze większego popytu na nasze usługi i produkty. Dlatego w grudniu przenosimy się do własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, w którym będziemy opracowywać nowe, jeszcze bardziej wydajne i skuteczne metody usuwania danych. Oficjalne otwarcie planowane jest na styczeń 2018 r.