Aby dokumentacja medyczna w szpitalu mogła być dostępna za pomocą urządzeń mobilnych (np. tabletów medycznych), konieczna jest odpowiednia sieć bezprzewodowa. Niezwykle ważny jest wybór właściwego sprzętu, który spełni wysokie wymagania pracy w środowisku medycznym.

LANCOM Systems, niemiecki producent profesjonalnego sprzętu sieciowego, oferuje bezprzewodowe urządzenia sieciowe, które zapewniają zgodność z przepisami polskiego prawa (Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) w środowisku mobilnym. Wyróżniają się przy tym wysoką dostępnością, niezawodnością oraz profesjonalną ochroną przed nieuprawnionym dostępem do danych. Dzięki urządzeniom LANCOM możliwe było wdrożenie w wielu szpitalach modułów obchodu pacjentów, tworzenia zleceń czy przekazywania wyników badań lekarskich, zrealizowane w środowisku mobilnym.

Oferta sieci bezprzewodowej LANCOM obejmuje punkty dostępowe jedno- i dwuradiowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kontrolery sieci WLAN obsługujące do 3 tys. klientów jednocześnie. Uzupełnieniem są przełączniki, bramki VPN, routery WLAN/3G/4G zapewniające wysoką wydajność i nadmiarowość łącza. LANCOM opracował własny system operacyjny LCOS, który jest wspierany i rozwijany przez inżynierów producenta. LCOS jest platformą wspólną dla wszystkich produktów LANCOM, co zdecydowanie skraca czas szkolenia i eliminuje potrzebę zaznajamiania się z różnymi interfejsami urządzeń. Integracja sprzętu i oprogramowania LANCOM zapewnia dostęp do ustawień konfiguracyjnych sieci WLAN z centralnego panelu zarządzania.