Oferowany przez LANDESK pakiet Management Suite służy do zintegrowanego zarządzania sprzętem stacjonarnym, mobilnym i licencjami oprogramowania na dowolnej platformie systemowej (Windows, Mac OS X, Linux, AIX, Unix, środowiska wirtualne). Zarządzanie odbywa się według zdefiniowanych reguł polityki bezpieczeństwa. Administratorzy zyskują dostęp do rozbudowanych raportów, które wizualizują aktualny stan infrastruktury IT i ułatwiają podejmowanie decyzji odnośnie do ewentualnych interwencji i wprowadzanych zmian.

Dzięki oprogramowaniu LANDESK Management Suite możliwe jest uzyskanie wszystkich danych potrzebnych do zarządzania kontami użytkowników i ich urządzeniami. Minimalizuje ono ryzyko wstrzymania pracy z powodu awarii systemu, niepoprawnego wprowadzenia zmian konfiguracyjnych, ataku wirusa lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Administratorom łatwiej zarządzać całym środowiskiem, gdy nie muszą ciągle przełączać się z jednej konsoli aplikacji do innej. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą przeznaczyć na bardziej produktywne zadania.

LANDESK w ciągu ostatnich lat kupił trzy firmy produkujące rozwiązania do zarządzania sprzętem mobilnym. Jedną z nich był Wavelink, który oferował systemy do zarządzania przemysłowymi urządzeniami mobilnymi. Z kolei LetMobile zapewniał bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej, aplikacji i blokował wyciek danych w smartfonach. Naurtech zaś oferował łatwy mobilny dostęp do danych przedsiębiorstwa znajdujących się w aplikacjach biznesowych. Nabyte przez LANDESK patenty i technologie są zintegrowane ze sobą i oferowane w ramach pakietu LANDESK Mobility Manager.

Bogdan Lontkowski

dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje nadbałtyckie, LANDESK Software

W Polsce prawie połowa wdrożeń oprogramowania LANDESK jest przeprowadzana w placówkach administracji państwowej. Zapewnia ono oszczędność kosztów i czasu poświęcanego na zarządzanie środowiskiem IT. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście liczby systemów, które muszą współpracować ze sobą, aby dana placówka mogła spełniać swoje zadania. Przedstawiciele tego sektora doskonale znają wyzwania związane z zarządzaniem środowiskami IT, co ułatwia przekonanie ich do wzięcia udziału w prezentacji dotyczącej korzyści płynących z oprogramowania LANDESK.