Współpraca Lenovo z firmą NetApp zaowocowała pojawieniem się dwóch typów nowych macierzy – hybrydowych (umożliwiających instalację dysków HDD i SSD) oraz w wersji all-flash. Zapewniają dużą wydajność oraz integralność danych przechowywanych w środowisku lokalnym i w chmurze oraz ich bezpieczeństwo. Urządzenia są wytwarzane we wszystkich regionalnych centrach produkcyjnych Lenovo, co gwarantuje elastyczność łańcucha dostaw.

Nowe macierze dyskowe Lenovo podzielono na dwie rodziny – ThinkSystem DE i DM (w każdej są trzy modele hybrydowe i dwa all-flash). Urządzenia wyposażono w rozbudowane oprogramowanie zarządzające oraz pakiet Lenovo XClarity Administrator, który upraszcza ich wdrożenie w infrastrukturze centrum danych przedsiębiorstwa i zintegrowanie z innymi rozwiązaniami Lenovo. Macierze z rodziny DE zapewniają zapis wyłącznie blokowy, z bardzo dużą wydajnością. Natomiast modele DM umożliwiają także zapis plików i charakteryzują się większą skalowalnością oraz zaawansowanymi funkcjami w zakresie optymalizacji składowania danych i niezawodności dostępu do danych.

Wydajnie i bezpiecznie

Macierze z rodziny ThinkSystem DE charakteryzuje wyjątkowa wydajność. Model all-flash DE4000F zapewnia 300 tys. operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS) i przepustowość 10 GB/s, natomiast model DE6000F – odpowiednio 1 mln IOPS i 21 Gb/s. Urządzenia są przeznaczone do pracy z aplikacjami przetwarzającymi duże zbiory danych, systemami wideonadzoru i rozwiązaniami IoT. Dzięki w pełni redundantnym ścieżkom I/O, zaawansowanym funkcjom ochrony i rozbudowanym rozwiązaniom diagnostycznym zapewniają dostępność danych na poziomie 99,9999 proc.

W poszczególnych modelach macierzy DE zastosowano różne kontrolery, w efekcie różnią się wydajnością, ilością pamięci cache oraz liczbą dysków, które można udostępnić w sieci SAN. Do podstawowego urządzenia z kontrolerem można podłączać kolejne półki dyskowe, zwiększając tym samym pojemność całego systemu.

Dzięki wbudowanej funkcji Dynamic Drive Pool zdecydowanie uproszczono zarządzanie przestrzenią dyskową w macierzy oraz łączenie dysków w strukturę RAID. W przypadku awarii któregoś z nośników zapasowy napęd jest automatycznie podłączany do puli RAID. Znacznie przyspieszono także proces odbudowywania struktury macierzy, gdy jeden z dysków odmówi posłuszeństwa.

Ochrona danych w macierzach ThinkSystem DE jest zapewniana dzięki mechanizmowi odpowiadającemu za tworzenie kopii migawkowych (snapshot) oraz kopie całych woluminów. Urządzenia mają również funkcję wykonywania asynchronicznych i synchronicznych (tylko modele DE6000H/DE6000F) kopii lustrzanych całej macierzy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwia szyfrowanie danych na dyskach i zarządzanie kluczami kodującymi. Wszystkie wymienione funkcje zapewniono dzięki opracowanym przez NetApp mechanizmom, które zostały zaimplementowane w oprogramowaniu macierzowym stworzonym przez Lenovo.