Wydajność ma ogromne znaczenie, gdy macierze, na których przechowuje się dane, są mocno obciążone. Dlatego trzeba zapewnić odpowiedni zapas mocy obliczeniowej, który zagwarantuje, że serwery nie będą „walczyły” o dostęp do zasobów urządzenia. Kontrolery macierzy Fujitsu z rodziny ETERNUS DX (system hybrydowy) oraz AF (all-flash) zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wydajność o 20–30 proc. większą niż w porównywalnych konkurencyjnych rozwiązaniach. Potwierdzają to niezależne badania Storage Performance Council. Dzięki temu ich użytkownicy mogą bezpiecznie zapełnić nawet 90 proc. przestrzeni dyskowej bez obaw o spadek wydajności macierzy, podczas gdy zwykle współczynnik ten wynosi 60 proc.

Na wydajność urządzeń pozytywnie wpływa także funkcja automatycznego zarządzania jakością dostarczanych usług (Automated Quality of Service). Dzięki niej administrator może wskazać aplikację, która powinna mieć dostarczane dane bez jakichkolwiek opóźnień – o wprowadzenie odpowiednich zmian konfiguracyjnych i optymalizacyjnych zadba wbudowane w macierz oprogramowanie. Wszystkie dane zgromadzone w systemach dyskowych Fujitsu mogą być też poddane deduplikacji i kompresji.

Spójna koncepcja macierzy ETERNUS zapewnia ten sam system zarządzania dla wszystkich urządzeń z rodziny, także tych starszej generacji, co gwarantuje kompatybilność danych na nośnikach oraz eliminuje konieczność prowadzenia szkoleń dla administratorów. Natomiast możliwość połączenia dwóch systemów w klaster zapewnia ciągłość działania wszystkich usług dzięki automatycznemu przełączaniu z jednej macierzy na drugą w przypadku awarii (funkcja Transparent Failover).

Wojciech Wróbel

Presales Manager Fujitsu

W firmach, w których następuje ciągły wzrost ilości danych, ważne jest zagwarantowanie skalowalności i możliwości rozbudowy w kontrolowany – także finansowo – sposób. Często na sprawność działania aplikacji ma wpływ spadek wydajności systemu dyskowego, dlatego konieczne jest również zapewnienie mechanizmu QoS, który zsynchronizuje zarządzanie danymi i udostępnianie ich serwerom ze zdefiniowanymi wcześniej priorytetami biznesowymi.