Z małych, ograniczonych przestrzeni, takich jak biuro lub niewielkie pomieszczenie serwerowe, ciepło można odprowadzać na wiele sposobów, które różnią się wydajnością, kosztem i innymi ograniczeniami. W wentylacji pasywnej ciepłe powietrze miesza się z zimniejszym przez otwory lub kratki wentylacyjne. W takim przypadku efektywność odprowadzania powietrza można zwiększyć dzięki urządzeniu wymuszającemu jego obieg. Innym sposobem jest odprowadzanie ciepła za pomocą systemu klimatyzacji budynku, ale z wykorzystaniem dodatkowo specjalistycznego klimatyzatora.

W większości pomieszczeń IT wentylacja jest najbardziej efektywną i praktyczną metodą chłodzenia. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji pasywnej jest wystarczająca dla urządzeń o niskim poborze mocy. Natomiast w pomieszczeniach z urządzeniami o wysokiej gęstości mocy zaleca się wentylację z obiegiem wymuszonym.

W pomieszczeniach serwerowych, w których poziom poboru mocy jest wyższy niż 2 tys. W (lub w przypadku rozwiązań IT o mniejszym znaczeniu – 4,5 tys. W), oraz w sytuacji, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub powietrze jest mocno zanieczyszczone, najlepiej zastosować specjalistyczne klimatyzatory. Nie zaleca się wykorzystywania systemów standardowej klimatyzacji budynkowej (klimatyzacja komfortu), gdyż najczęściej stają się przyczyną dużych wahań temperatury w pomieszczeniu.

Dodatkowe informacje:

Paweł Wróbel,

Senior Solution Data Center Architect,

APC by Schneider Electric,

pawel.wrobel@schneider-electric.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Schneider Electric.