Stworzenie przez Oktawave Marketu aplikacji związane jest ze zmianą dotychczasowej strategii udostępniania oprogramowania. Dotychczas ten operator platformy IaaS samodzielnie oferował użytkownikom kilkanaście łatwych do uruchomienia i gotowych do użycia aplikacji, takich jak CMS, system zarządzania projektami czy platforma e-commerce. Z czasem jednak potrzeby użytkowników końcowych wzrosły, szczególnie w zakresie dostępności do różnych typów aplikacji oraz ich określonych wersji.

Market aplikacji (http://oktawave.com/marketplace) zastąpił oferowany dotychczas moduł Aplikacje. Firmy programistyczne mogą publikować szablony gotowych aplikacji, określać sposoby ich licencjonowania i oddawać je w ręce użytkowników. Oni zaś mogą wyszukiwać interesujące ich oprogramowanie i za pomocą kilku kliknięć uruchomić je, korzystając ze swojego konta w chmurze Oktawave.

 

 
Korzyści dla klientów i dostawców

Dla użytkownika końcowego znalezienie właściwej aplikacji w Markecie jest bardzo proste. Może on przeglądać listy dostępnych programów – ma do dyspozycji sortowanie i filtrowanie na różne sposoby (m.in. widoki pokazujące polecane, popularne i najnowsze rozwiązania soft-
ware’owe) oraz wyszukiwarkę. Znalezione oprogramowanie może pobierać do katalogu Moje aplikacje na koncie użytkownika Oktawave, uruchamiać je stamtąd, a także komentować i oceniać. Może również uruchomić określone narzędzie wprost z Marketu aplikacji – cały proces jest zautomatyzowany i intuicyjny.

Firmy programistyczne, które mają oficjalny status partnera Oktawave, korzystają  z kreatora, który daje możliwość przygotowania szablonu aplikacji i zamieszczenia go w Markecie. Mają też dostęp do listy utworzonych szablonów, mogą zarządzać licencjami (definiować warunki licencyjne oraz ceny licencji) i przypisywać je do szablonów aplikacji. Poza tym, widok
Moje rozliczenia zapewnia śledzenie kwoty naliczonej na podstawie sprzedanych programów oraz dokonywanie wypłat.

Definiowanie licencji w Markecie aplikacji

Deweloper dodający aplikację może skorzystać z trzech opcji licencyjnych: Standard, CPU oraz BYOL. W pierwszej ustala cenę za godzinę korzystania z danego oprogramowania – to najprostszy i najbardziej zgodny z ideą chmury obliczeniowej model rozliczania. W drugiej (CPU) cena za godzinę jest mnożona przez liczbę procesorów, na których uruchomiona będzie aplikacja. To ważne w przypadku oprogramowania bazującego na rozwiązaniach Microsoft. W trzeciej – Bring Your Own License – deweloper nie definiuje żadnego kosztu za pośrednictwem platformy Oktawave. Może to zrobić np. za pomocą zewnętrznego interfejsu i w ten sposób pobierać opłaty.