Zainteresowanie urządzeniami przenośnymi wykazują zarówno konsumenci, jak i firmy. Według badania „Technologie w biznesie” przeprowadzonego przez Integrated Solutions, rozwiązania mobilne to jeden z trzech głównych obszarów, w które średniej wielkości przedsiębiorstwa zamierzają inwestować w najbliższych latach. Częściej respondenci wymieniali tylko bezpieczeństwo i rozwiązania do centrów danych.

Wśród firm rośnie popyt nie tylko na urządzenia mobilne, ale także na usługi, które umożliwiają lepsze wykorzystanie przenośnego sprzętu. Interesującym obszarem w projektowaniu rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw jest integracja smartfonów z istniejącym już środowiskiem klienta końcowego. Ten trend idzie w parze z popularyzacją rozwiązań chmurowych. Mniejsze firmy szybko przekonują się do przechowywania danych i zarządzania nimi w chmurze, a to zjawisko będzie się cały czas nasilało. Obecnie dostawcy rozwiązań mobilnych pracują, aby połączyć ze sobą trzy elementy: integrację, zarządzanie i chmurę. Kto będzie pierwszy, ten może zdobyć sporą część rynku.

– Z naszych doświadczeń wynika, że wzrośnie zainteresowanie modelem dzierżawy sprzętu, dostarczanego wraz z usługami wsparcia, np. helpdesku. Takie podejście klientów będzie wynikało m.in. z chęci klasyfikowania kosztów jako operacyjne, a nie kapitałowe – mówi Tomasz Podgórski, ekspert rynku ICT, Orange.

Rozpowszechnia się przy tym trend BYOD, ale pracodawcy coraz częściej oczekują, że zatrudnieni będą używać sprzętu klasy biznesowej – wytrzymałego i bezpieczniejszego dla firmowych danych. Podmioty z sektora MŚP najchętniej kupują rozwiązania Mobile Device Management, uznając, że w całości zaspokajają potrzeby w zakresie kontroli sprzętu, za pomocą którego użytkownicy otrzymują dostęp do firmowych danych. Podstawowym składnikiem systemów MDM jest centralny serwer, umożliwiający administratorom zarządzanie regułami dostępu, urządzeniami i kontami użytkowników. Dzięki temu urządzenia przenośne otrzymują dostęp do żądanych zasobów (np. plików w firmowej sieci), a pracownicy mogą wykorzystywać aplikacje mobilne do zastosowań biznesowych. Część rozwiązań MDM wymaga stosowania agentów do kontrolowania urządzeń, ale istnieją również systemy, które działają w architekturze bezagentowej. Ponadto centralny serwer do zarządzania urządzeniami mobilnymi z reguły umożliwia integrację z różnymi systemami, np. Active Directory lub bazą danych.

Sebastian Kisiel
inżynier systemowy, Citrix

Większość resellerów ma podobną ofertę rozwiązań mobilnych. Mogą zatem wyróżnić się kompetencjami, m.in. wiedzą stricte techniczną i doświadczeniem wdrożeniowym, a nie wyłącznie sprzedażowym.