Jeśli chodzi o kierunek zmian w zarządzaniu danymi medycznymi, Polska nie różni się od pozostałych rozwiniętych krajów. Problemy dotyczą tempa ich wprowadzania, ale cel jest ten sam – zintegrowana obsługa danych cyfrowych. Dla placówek ochrony zdrowia nieuniknione staje się wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), który usprawni ich pracę oraz znacząco obniży koszty administracyjne.

Podstawową zaletą dokumentacji elektronicznej jest nieograniczony dostęp lekarzy do rezultatów interakcji z pacjentem, w tym do wyników przeprowadzonych badań. Zamiast polegać na papierowych dokumentach, placówki ochrony zdrowia skorzystają m.in. na tym, że cyfrowe dane łatwo przesyłać między oddziałami szpitala i oddalonymi od siebie instytucjami. Bardzo ważna jest możliwość uzyskiwania w krótkim czasie dostępu do rozproszonych danych, jak również szybka korekta ewentualnych błędów.

 

EDM oznacza mobilność

Zalety cyfrowej dokumentacji medycznej ujawniają się zwłaszcza w sytuacji, gdy w placówce ochrony zdrowia stosowany jest sprzęt mobilny. Uwolnienie od danych osiągalnych wyłącznie stacjonarnie zwiększa poziom satysfakcji z opieki medycznej, ogranicza ryzyko zastosowania niewłaściwych procedur albo leków i polepsza kontakt personelu medycznego z pacjentami.

Rafał Leszczyński

Rafał Leszczyński

Channel Sales Manager, Zebra Technologies

Spodziewamy się coraz powszechniejszego korzystania z rozwiązań mobilnych w placówkach ochrony zdrowia, które będzie dyktowane zarówno ustawodawstwem, jak i potrzebami personelu medycznego oraz oczekiwaniami pacjentów. Widać to m.in. na przykładzie sieci WiFi, które służą nie tylko personelowi placówek medycznych, ale również pacjentom i cieszą się bardzo dużą popularnością.