Polskie szpitale stają się coraz nowocześniejsze. Po latach niedoinwestowania zaczynają otwierać się na modernizację infrastruktury teleinformatycznej, czemu sprzyjają fundusze z Unii Europejskiej przyznawane w ramach programów rozwoju regionalnego. Nowoczesność w ochronie zdrowia powinna przekładać się na lepszą opiekę medyczną, komfort i zadowolenie pacjenta, ale też na bardziej efektywną pracę personelu medycznego, nieprzysparzającą mu zbędnych stresów i nieprowadzącą do przemęczenia. Bez sprawnej sieci i komunikacji trudno te warunki spełnić.

Aby sprawnie przeprowadzić infrastrukturalną transformację, placówka medyczna powinna mieć kompleksowy plan, zakładający budowę lokalnej sieci kablowej i bezprzewodowej w celu uruchomienia szerszego zakresu usług dla pacjentów, nowych narzędzi dla lekarzy oraz zastosowania nowych modeli zarządzania. Realizacja takiej strategii ma miejsce najczęściej w przypadku nowo powstających placówek ochrony zdrowia, ale gruntowna modernizacja infrastruktury istniejących szpitali powinna opierać się na podobnych zasadach.

Szpitale funkcjonujące od lat muszą unowocześnić swoje sieci komputerowe, jeśli myślą o wprowadzeniu systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej EHR (Electronic Health Records) czy szpitalnego systemu informacyjnego klasy HIS (Hospital Information System). Funkcjonalna i nowoczesna sieć będzie potrzebna także, gdy placówka zechce połączyć w jeden system wiele budynków (także zlokalizowanych w różnych częściach miasta) albo obsługiwać system archiwizacji i przesyłania obrazów diagnostycznych PACS (Picture Archiving and Communication System).

 

Sebastian Reluga

architekt rozwiązań sieciowych w Alcatel-Lucent Enterprise

Poprzeczka wymagań wobec sieci wykorzystywanych w placówkach ochrony zdrowia jest stawiana bardzo wysoko. Zwłaszcza, jeśli mają one umożliwiać usługi bezpośrednio związane z leczeniem bądź dostępem  do danych wrażliwych. W każdym przypadku wymóg niezbędny to jak najwyższy poziom niezawodności sieci. Dlatego na liście priorytetów znajdują się: redundancja, mechanizmy automatycznego przywracania połączeń z jak najkrótszym czasem realizacji oraz mechanizmy umożliwiające prowadzenie czynności eksploatacyjnych lub konserwacji sieci bez przerywania realizacji usług.