Jeżeli strona ma być widoczna dla użytkowników poza przedsiębiortwem, nie można jej monitorować standardowym systemem działającym wyłącznie wewnątrz sieci. Site24x7 umożliwia analizę dostępności i wydajności najważniejszych elementów aplikacji webowych (włącznie z wielopoziomowymi transakcjami webowymi) bez otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji. W przypadku wystąpienia problemów do osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji zostają automatycznie wysłane powiadomienia, co umożliwia szybką reakcję.

Usługa Site24x7 oferowana jest wyłącznie w modelu Software as a Service. Zainteresowani partnerzy mogą nabyć licencje do odsprzedaży usługi u autoryzowanego dystrybutora ManageEngine – MWT Solutions.

 

Monitorowanie stron i aplikacji internetowych

Site 24x7 zapewnia przede wszystkim monitorowanie wydajności i dostępności stron internetowych z wielu miejsc na całym świecie. Gwarantuje identyfikację problemów wywołanych przez serwery DNS, urządzenia brzegowe lub dostawców ISP. Pozwala także na monitorowanie innych usług sieciowych, takich jak HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP i POP.

Równolegle zapewnia śledzenie pracy aplikacji internetowych. Administratorzy mogą nadzorować czas odpowiedzi oraz weryfikować wewnętrzne i zewnętrzne transakcje dokonywane na serwerach web. Dzięki generowanym w ramach Site24x7 w czasie rzeczywistym wykresom i raportom historycznym uzyskuje się przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Kompleksowe zarządzanie może obejmować też infrastrukturę fizyczną i wirtualną (serwery Windows i Linux) oraz chmurę publiczną (instancje Amazon EC2 i RDS).