Wbrew prognozom sprzed paru lat, zapowiadającym biuro bez papieru, drukowane dokumenty wciąż nie zostały wyeliminowane z firm. Technika w zasadzie umożliwia już obecnie całkowite przejście na elektroniczny obieg dokumentów, ale ludzkie przyzwyczajenia są po prostu silniejsze. Poza tym prawo w wielu przypadkach nadal wymaga archiwizowania dokumentów, np. finansowych, w postaci papierowej. Do tego podpis elektroniczny, choć można z niego korzystać od lat, nie jest powszechnie używany i nie widać oznak, żeby w ciągu kilku najbliższych lat na dobre zagościł w urzędach i przedsiębiorstwach.

Jeśli dokładnie przeanalizujemy cykl życia dokumentu w przeciętnej firmie, na którymś jego etapie znajdziemy drukarkę. Z reguły jest to urządzenie MFP (Multi Function Printer), które pełni rolę łącznika między elektroniczną a fizyczną formą dokumentu. Integrator może czerpać przychody nie tylko ze sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych, ale również (a w wielu przypadkach przede wszystkim) z ich serwisu i dodatkowo świadczonych usług (np. utrzymania systemu).

W przypadku sprzętu drukującego atrakcyjną i coraz popularniejszą alternatywą tradycyjnego modelu sprzedaży jest leasing lub wynajem. Dzięki nim można zachęcić klienta do realizacji projektów, które wymagają zainwestowania większych kwot, nawet jeśli nie dysponuje w danej chwili środkami finansowymi. Oprócz tego, że skorzystanie z takiej formy płatności nie wymaga od klienta wysokiego początkowego nakładu finansowego, ważny jest też fakt, że ułatwia mu długofalowe planowanie wydatków, a integratorowi zapewnia rozłożone w czasie przychody. Integrator może także czerpać przychody z usług serwisowych, pobierając za nie z góry umówioną opłatę, w ramach której klient ma pełne wsparcie w zakresie utrzymania sprzętu oraz modyfikacji infrastruktury IT.

Bardzo podobny do leasingu jest wynajem. Na mocy umowy najmu klient nie ponosi kosztów napraw i części zamiennych (w przypadku leasingu koszty te obciążają leasingobiorcę). Do opłaty za wynajem trzeba doliczyć tylko koszty materiałów eksploatacyjnych.