W zarządzaniu transportem niezastąpione okazują się urządzenia z modułem monitorowania GPS, które umożliwiają nie tylko lokalizowanie pojazdów i pracowników, optymalizowanie trasy oraz kontrolę dotarcia do celu. Dzięki współpracy z różnego rodzaju czujnikami tego typu sprzęt zapobiega nieprawidłowościom, kradzieżom i ułatwia zmniejszanie kosztów zarządzania flotą, także związanych ze zużyciem paliwa. W logistyce i w obsłudze magazynu wykonywanie zadań ułatwiają pracownikom terminale wyposażone w czytnik kodów kreskowych lub tagów RFID. Ich podstawową funkcją jest gromadzenie zeskanowanych danych. Jednak, aby było co skanować, niezbędne są drukarki etykiet zapewniające jednoznaczne oznakowanie i umożliwiające identyfikację towaru czy kontenera. Wreszcie, do zautomatyzowania procesów oraz zarządzania łańcuchem dostaw potrzebne jest oprogramowanie dostosowane do potrzeb logistyki i umożliwiające integrację narzędzi wykorzystywanych w tej branży.

Ponieważ firmy transportowe są zobowiązane do montowania tachografów, coraz częściej decydują się na wybór systemu, który obejmie też moduł GPS/GPRS. Mogą wtedy monitorować swoje pojazdy online, a dzięki funkcji dołączania różnego rodzaju czujników – mają szansę znacząco tę kontrolę rozszerzyć.

Nowe rozwiązania do lokalizacji GPS dają wiele informacji o tym, co działo się w drodze i w miejscu docelowym. Moduły do monitorowania pojazdów zapewniają dwukierunkową komunikację – mogą rejestrować informacje z samochodu,  przesyłać je przez sieć do systemu monitorującego, otrzymywać z niego polecenia i je wykonywać. Aby zapewnić komunikację on-
line z centralą, moduł GPS jest połączony z modułem łączności komórkowej.

Wśród najczęściej wykorzystywanych funkcji jest sprawdzanie poziomu paliwa, dzięki czemu firmy mają kontrolę nad jego zużyciem. A trzeba zaznaczyć, że kradzieże paliwa to jeden z największych problemów w tej branży. Swego czasu bardzo nękały branżę kolejową – jej przedstawiciele donosili o ogromnych stratach spowodowanych przez złodziei. Dopiero wprowadzenie monitorowania GPS, rozszerzonego o czujniki poziomu paliwa w lokomotywach, rozwiązało problem.

Kolejną przydatną opcją jest sprawdzanie, czy pojazd dociera do celu z kompletnym ładunkiem. Zdarza się, że kierowcy przewożący różnego rodzaju kruszywa po drodze pozbywają się obciążenia. W takim wypadku wystarczy dodać do rozwiązania lokalizującego czujnik kontrolujący położenie kipra wywrotki i przedsiębiorca zostanie poinformowany, że część ładunku została wyrzucona po drodze, a nie w miejscu przeznaczenia. Inne przedsiębiorstwo może chcieć kontrolować, czy wózki widłowe są ładowane codziennie. I tu także z pomocą przychodzi rozwiązanie GPS/GPRS z odpowiednimi czujnikami. Przykłady można mnożyć, co oznacza niemałe pole do popisu dla integratorów, którzy chcą spełniać różne potrzeby firm transportowych i logistycznych.