Rozwiązanie Ricoh Streamline NX to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi do zarządzania środowiskiem druku dostępnych na rynku. Składa się modułów zapewniających m.in. bezpieczeństwo, digitalizację dokumentów, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, analizę pracy urządzeń i tworzenie raportów. Streamline gwarantuje nie tylko kontrolę efektywności działania środowiska druku, ale również podniesienie standardu ochrony danych i zarządzanie dokumentami zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. RODO.

Oprogramowanie Streamline zapewnia znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmowych systemów przetwarzania dokumentów. Gwarantuje autoryzację osób korzystających z urządzeń drukujących i skanujących (za pomocą PIN-u, loginu lub karty zbliżeniowej) oraz nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom. Dzięki niemu można również korzystać z opcji druku poufnego – materiały do wydrukowania przechowywane są na serwerze i proces zaczyna się dopiero po zalogowaniu się użytkownika. Streamline NX umożliwia także sprawne przesyłanie dokumentów do poczty e-mail, folderów lokalnych, dysków sieciowych, faksu i innych lokalizacji. Oferuje również funkcję OCR osługującą dokumenty w języku polskim.

Aplikacja Streamline NX automatycznie informuje o małej ilości tonera w drukarce lub konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. Ułatwia też zdalną konfigurację sprzętu i aktualizację oprogramowania. Rozwiązanie jest kompatybilne z urządzeniami mobilnymi. Administratorzy mogą otrzymywać powiadomienia z systemu na telefon lub tablet, a użytkownicy ze smartfona przesyłać dokument do wybranego folderu w sieci.

Bezpieczne dokumenty dla każdego

Docuware to nowoczesna platforma zapewniająca poprawę efektywności procesów dokumentowych, ich automatyzację, sprawną archiwizację i odpowiedni poziom ustrukturyzowania danych. Dzięki niej firmy mogą skutecznie rozpocząć proces cyfryzacji i efektywniejszego korzystania z możliwości systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Zawiera również pakiet narzędzi stworzonych z myślą o potrzebach działów kadr (m.in. w zakresie prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej) czy księgowości (elektroniczny obieg faktur i związanych z nim procesów).

Platformę Docuware można bezkolizyjnie wdrożyć i zintegrować z systemami CRM, ERP i HR, które działają w firmie. Może być stopniowo wzbogacana o kolejne moduły, co ułatwia wprowadzanie zmian w procesach dotyczących zarządzania dokumentami. Rozwiązanie jest oferowane w wersji do wdrożenia na serwerach w siedzibie firmy klienta oraz chmurowej. W drugim przypadku dane są przechowywane w nowoczesnych centrach danych, z których świadczona jest usługa Microsoft Azure, przez cały czas pozostają zaszyfrowane i są objęte wielopoziomową ochroną. Natomiast wygodna i rozbudowana aplikacja dla smartfonów z systemami Android oraz iOS jest dużym ułatwieniem dla osób pracujących zdalnie i spędzających wiele czasu poza firmą.

Wojciech Jankowski
Office Printing Presales, Ricoh

Dzięki przejęciu przez Ricoh firmy Docuware w połowie 2019 r. jego oferta w zakresie rozwiązań do druku i zarządzania dokumentami uznawana jest obecnie za najszerszą na rynku. Współpracujący z nami resellerzy i integratorzy mogą zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązanie obejmujące nowoczesne systemy druku, zapewniające szybką i bezpieczną digitalizację treści, oprogramowanie do administrowania urządzeniami oraz platformy do zarządzania obiegiem dokumentów.

 

Dodatkowe informacje:
Wojciech Jankowski, Office Printing Presales,
Ricoh, wjankowski@ricoh.pl