Wszystkie oferowane przez Dell EMC urządzenia do backupu wykorzystują oprogramowanie PowerProtect Software. Gwarantuje ono zabezpieczanie danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych. Administratorzy baz danych Microsoft SQL, aplikacji Oracle, środowisk wirtualnych VMware oraz systemów plików Windows i Linux mogą samodzielnie konfigurować i kontrolować proces wykonywania kopii, a także odzyskiwania danych. Równolegle dział IT otrzymuje dostęp do zaawansowanych narzędzi do zarządzania urządzeniami backupowymi oraz ułatwiających zagwarantowanie zgodności procesów backupowych z wewnętrznymi regulacjami i prawem. Oprogramowanie to wyposażone jest w funkcję WORM gwarantującą, że raz zapisane dane nigdy nie będą mogły być zmodyfikowane, dzięki czemu stanowi idealne zabezpieczenie przed działaniem ransomware’u.

Kolejnym wartym zainteresowania integratorów produktem jest oprogramowanie DD Boost, które wykorzystuje stworzony przez Symanteca protokół OST (Open Storage Technology) do znacznego, często ponaddwukrotnego przyspieszania procesu backupu danych. Efekt ten uzyskiwany jest głównie dzięki deduplikacji wykonywanej przez agenta na źródłowym nośniku danych, co sprawia, że przez sieć przesyłane są tylko unikalne bloki informacji. W najnowszej wersji DD Boost dostęp do nośnika backupowego może być uzyskany przez protokoły CIFS i NFS, dzięki czemu aplikacje widzą go jako pamięć masową NAS. Dla aplikacji, które nie zostały przystosowane do współpracy z DD Boost, przygotowany został system plików Boost FS.