PAM i RODO

Zgodność z RODO zapewniona może być tylko wtedy, gdy firma korzystająca z systemów zarządzania danymi osobowymi ma zdolność do śledzenia i kontroli dostępu do nich. PAM ułatwia przeprowadzenie wewnętrznego audytu pod kątem spełniania wymagań RODO. Rozwiązanie to może na przykład wskazać osoby, które posiadając odpowiednie uprawnienia, mogą modyfikować zasady ochrony danych.
PAM zapewnia bardziej efektywne zarządzanie uprzywilejowanymi użytkownikami niż ręczne narzędzia i metody opracowywane ad hoc. Bez zautomatyzowanej i scentralizowanej kontroli przedsiębiorstwo nie jest w stanie rejestrować naruszających przepisy operacji wykonywanych przez uprzywilejowanego użytkownika.
Rozwiązanie PAM ułatwia także postępowanie według zaleceń RODO określonych terminem „Privacy by Design”. Menedżerowie IT oraz administratorzy bezpieczeństwa mogą wykorzystywać je do definiowania i egzekwowania mechanizmów kontrolnych realizujących założenia „prywatności już w fazie projektowania”. PAM zapewnia monitorowanie sesji z użyciem kont uprzywilejowanych, które naruszają te założenia, i ostrzega administratorów o takich działaniach.