Zdaniem specjalisty

Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

Przeprowadzone przez naszych inżynierów eksperymenty dowiodły, że mechanizm wykonywania kopii migawkowych z powodzeniem może być wykorzystywany do odzyskiwania danych zaszyfrowanych przez ransomware. Wystarczy regularnie wykonywać kopie zapasowe plików z komputerów na serwer NAS, w którym włączona jest funkcja migawek. Po zaobserwowaniu działania ransomware’u, zarażony komputer oraz serwer NAS należy odłączyć od sieci, usunąć z komputera złośliwy kod szyfrujący pliki przy pomocy oprogramowania antywirusowego, a następnie połączyć z serwerem NAS i korzystając z menedżera migawek odzyskać wszystkie pliki.

Jerzy Adamiak, konsultant ds. systemów pamięci masowych, Alstor

W przypadku pamięci masowych duży sens ma wykorzystanie sztucznej inteligencji. Silniki AI zapewniają nowe sposoby analizy danych – wykorzystywane są przede wszystkim do optymalizacji mechanizmów deduplikacji i kompresji, zwiększania wydajności macierzy dzięki priorytetyzacji zdań w zależności od potrzeb aplikacji, uproszczenia działań administracyjnych i ich automatyzacji oraz zwiększenia poziomu ochrony macierzy i zgromadzonych w niej danych. Algorytmy głębokiego uczenia mogą też pomóc administratorom w podejmowaniu decyzji, które dane mogą trafić do chmury publicznej, a które powinny pozostać na macierzach zgromadzonych w siedzibie firmy.

Maciej Kaczmarek, VAR Account Manager, Netgear

Z badań analityków wynika, że ilość danych w firmach rośnie przynajmniej o 10 proc. rocznie, a wyjątkiem nie jest wcale przyrost rzędu 25 proc. Na tak duży wzrost wpływ ma fakt, że przedsiębiorstwa realizują coraz więcej projektów, w których podstawą są cyfrowe dane. Natomiast jeżeli wśród nich znajdą się pliki multimedialne, ilość potrzebnego miejsca na dane nagle rośnie wykładniczo. Przestrzeń w serwerowni, szczególnie w mniejszych firmach, jest ograniczona. Dlatego warto jest rozszerzyć swoje portfolio rozwiązań o macierze, których projektanci zadbali o oszczędność zajmowanego przez nie miejsca.