Istnieją dwie wersje rozwiązania Password Manager Pro: dla użytkowników końcowych oraz dla dostawców usług (Managed Service Providers), którzy mogą równolegle zarządzać zasobami należącymi do kilku klientów.

PMP zapewnia wielopoziomowe bezpieczeństwo haseł zgromadzonych w repozytorium. Są one szyfrowane najpierw w aplikacji zarządzającej, a następnie ponownie – w zawierającej je bazie danych. Do szyfrowania zastosowano jeden z najsilniejszych znanych algorytmów – AES-256. PMP jest również zgodny ze standardem FIPS 140–2.

Zastosowany w PMP mechanizm umożliwia korzystanie z różnych metod identyfikacji użytkowników logujących się do systemu. Administratorzy mają do dyspozycji silny lokalny system uwierzytelniania z algorytmem SHA1, ale mogą też zintegrować to oprogramowanie z zewnętrznymi magazynami tożsamości (AD, LDAP lub RADIUS). Zapewniono też autoryzację kart smart i wsparcie dla modelu Single Sign-On z wykorzystaniem języka SAML 2.0. Opcje te mogą być uzupełniane przez różne metody dwuskładnikowego uwierzytelniania, takie jak PhoneFactor, RSA SecurID i jednorazowe hasło.

 

Zawsze spójne dane

Password Manager Pro jest wyposażony w różne opcje zabezpieczeń, które zapewniają integralność przechowywanych danych. Komunikacja między interfejsem użytkownika a serwerem PMP jest szyfrowana (protokół HTTPS).