Z doświadczenia partnerów GFI w Polsce wynika, że wielu klientów zwraca szczególną uwagę na zapewnienie możliwie szybkiej i kompleksowej aktualizacji systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux) oraz aplikacji na stacjach końcowych. Istotna jest także kontrola stanu posiadania właściwych wersji firmware’u w urządzeniach sieciowych (HPE, Cisco, Juniper i innych producentów) oraz jego modyfikacja niezwłocznie po wprowadzeniu zmian przez vendorów. Kolejną ważną dla klientów sprawą jest informowanie ich o zagrożeniach i lukach w zabezpieczeniach wynikających z posiadania nieaktualnej wersji oprogramowania, czy też z ustawienia nieprawidłowych reguł w polityce bezpieczeństwa dotyczącej firmowej sieci.

Kolejnym ważnym aspektem rozwiązania ochronnego jest jego interfejs graficzny, który w przejrzysty sposób informuje administratora o najważniejszych zdarzeniach i zagrożeniach w sieci firmowej. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo  oprogramowania może wówczas podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia skutków zagrożeń,  zaklasyfikować zdarzenie jako normalne lub wstrzymać jakieś działanie na pewien zadany okres czasu.

Po sprawdzeniu sieci pod kątem podatności na zagrożenia oraz zainstalowaniu poprawek można skorzystać z funkcji audytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu bezpieczeństwa infrastruktury. Audyt może obejmować sprawdzenie podłączonych urządzeń USB, smartfonów i tabletów, rodzajów i wersji oprogramowania, liczby udostępnionych zasobów, otwartych portów, słabych haseł, nieaktywnych użytkowników lub grup oraz stanu bezpieczeństwa systemów linuksowych w sieci.