W coraz większej liczbie firm obowiązują procedury, których celem jest zagwarantowanie ciągłości prowadzenia biznesu. Gdy zostanie zakłócona przez czynniki zewnętrzne (jak brak zasilania, awaria łącza internetowego, brak dostępu do biura np. w wyniku strajku, pożar, zalanie, zawalenie budynku itp.), nie zawsze jest możliwe, aby pracownicy wykonywali swoje służbowe zadania z domu, korzystając z prywatnego dostępu do Internetu czy też z publicznych miejsc, typu restauracja lub kafejka. Jakość pracy w takich miejscach zazwyczaj jest znacznie ograniczona i obniżona chociażby ze względu na niesprzyjające warunki otoczenia, np. hałas czy słabą przepustowość i niestabilność połączenia z Internetem.

Firmom, w których awaryjne procedury operacyjne przewidują konieczność zapewnienia ciągłości pracy, ATM proponuje usługę biura zapasowego. Dla nich utrzymywana jest w gotowości operacyjnej wydzielona powierzchnia biurowa udostępniana zawsze, kiedy wystąpi taka potrzeba, a także w celu przeprowadzania okresowych szkoleń pracowników lub testów związanych z planami zachowania ciągłości działania. Do dyspozycji klienta jest przestrzeń biurowa z określoną liczbą stanowisk, niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną i socjalną.

Dzięki biurom zapasowym kluczowi pracownicy firmy mogą kontynuować pracę w sytuacjach kryzysowych – utrzymywać obsługę klientów bądź weryfikować poprawność pracy systemów teleinformatycznych. Fakt skorzystania z biura zapasowego (zarówno podczas faktycznego kryzysu, jak też do testów) jest traktowany przez usługodawcę jako informacja poufna.

 

Jak u siebie w... biurze

Usługa biur zapasowych świadczona jest w Centrum Telekomunikacyjnym ATMAN-Grochowska, w kampusie zlokalizowanym na warszawskiej Pradze Południe. Budynki, w których znajdują się biura zapasowe, spełniają wszelkie wymagania określone formalnymi przepisami dla obiektów biurowych (w tym dla powierzchni biurowych klasy B według klasyfikacji C. H. BECK), a także przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie ATM dysponuje prawie tysiącem zapasowych miejsc pracy.