Funkcjonujący w AB Dział Presales & Solution Design (P&SD), w którego skład wchodzi Centrum Kompetencyjne, został stworzony, aby wspierać sprzedaż projektową od strony technicznej i operacyjnej. Struktura tego działu jest przygotowana tak, aby maksymalnie wykorzystać wiedzę, potencjał i doświadczenie pracowników w pomocy partnerom.

Kompetencje specjalistów tego działu umożliwiają zaoferowanie wsparcia resellerom i integratorom współpracującym z AB podczas całego projektu – od analizy i zdefiniowania potrzeb klienta przez audyt istniejącej infrastruktury, opracowanie koncepcji i projektów technicznych nowego rozwiązania, przygotowanie dokumentacji technicznej, wycenę, aż po wdrożenie i szkolenia. Na życzenie partnerów, korzystając z dostępnych zasobów demo (sprzętu i oprogramowania), inżynierowie Działu P&SD mogą przygotować środowisko testowe proponowanego rozwiązania.

Kompetencje pracowników tej jednostki są potwierdzone wieloma certyfikatami, a ich szeroka wiedza jest wykorzystywana w procesie edukacyjnym. Każdy z inżynierów jest trenerem Centrum Kompetencyjnego AB i dzięki temu ma możliwość dzielenia się wiedzą podczas prowadzonych tam szkoleń.

Jedną z najciekawszych usług udostępnionych niedawno partnerom jest program ABDEMO.lab. Jego główną ideą jest zapewnienie samodzielnego zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami takich producentów jak: HPE, Sophos, Fujitsu, VMware, Lenovo i Microsoft.

Zasoby laboratorium są intensywnie wykorzystywane podczas szkoleń, webinariów oraz prezentacji. Jest to możliwe dzięki implementacji w architekturze ABDEMO.lab tak zwanych sandboxów, czyli izolowanych, bezpiecznych i kontrolowanych środowisk zapewniających dostęp do wymaganych zasobów (sprzętu i oprogramowania). Wewnątrz każdego z nich znajduje się kompletne środowisko laboratoryjne, odwzorowujące rzeczywiste scenariusze. Dodatkowo, już po szkoleniu, użytkownik może samodzielnie przećwiczyć jeszcze raz cały materiał.