Na potrzeby małych i średnich firm powstał system Liebert SmartAisle zapewniający ciągłość pracy infrastruktury. W skład rozwiązania wchodzą systemy zasilania gwarantowanego, klimatyzacji precyzyjnej, szafy przemysłowe wraz z zabudową zimnych korytarzy, listwy zasilające i systemy zdalnego dostępu (KVM) oraz oprogramowanie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą fizyczną oraz IT. SmartAisle może obsługiwać małe systemy o obciążeniu od kilku kilowatów. Można go rozbudować, zapewniając bezproblemową obsługę także systemów większej skali.

 

Elastyczne i skalowalne

Najważniejszymi kryteriami, którymi należy kierować się przy budowie infrastruktury krytycznej, są bezpieczeństwo oraz ciągłość funkcjonowania, skalowalność, energooszczędność i możliwość dopasowania do dynamicznie zmieniających się obciążeń. Zapewnienie wysokiego poziomu dostępności następuje dzięki nadmiarowości urządzeń z zakresu klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania gwarantowanego. Najczęściej spotykanym poziomem redundancji systemów krytycznych jest N+1, tzn. układ, w którym N urządzeń zapewnia poprawne funkcjonowanie serwerowni przy 100-procentowym obciążeniu, a urządzenie lub moduł nadmiarowy stanowi rezerwę na wypadek awarii lub konieczności wyłączenia któregoś z komponentów.

Zasilacz UPS APM zastosowany w systemie SmartAisle umożliwia modułową rozbudowę w zakresie 30–600 kW mocy przy zachowaniu nadmiarowości w postaci jednego modułu. Wymiernymi korzyściami eksploatacyjnymi z użytkowania tego zasilacza są wysoka sprawność pracy w trybie podwójnej konwersji (do 96 proc. w zakresie 20–100 proc. obciążenia), dynamiczne dopasowanie do aktualnego obciążenia, rozbudowa typu hot-swap (kolejne moduły mocy mogą być dodawane bez konieczności zatrzymywania pracy modułów już pracujących) oraz symetryczny współczynnik mocy PF=1, co oznacza, że 1 kVA=1 kW zarówno dla obciążeń indukcyjnych, jak i rezystancyjnych. Dla każdego z modułów zasilających przygotowane są moduły bateryjne, które mogą być instalowane w obudowie zasilacza lub w osobnej szafie bateryjnej o tych samych wymiarach. Czas podtrzymania baterii definiowany jest przez użytkownika i wynosi najczęściej 10–15 minut.

 

klimatyzacja precyzyjna

Bezpieczeństwo pracy serwerów jest zapewnione także dzięki utrzymaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w centrum danych. W odróżnieniu od klimatyzacji biurowej lub mieszkalnej, systemy klimatyzacji w serwerowni muszą zapewnić precyzyjną regulację temperatury i wilgotności po stronie zimnej serwerów (22oC przy wahaniach +/-2oC, 40–60 proc. wilgotności względnej) przez cały rok, niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych. Dodatkowym wymogiem dla tego typu systemów jest możliwość płynnego dostosowania wydajności chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania serwerów wynikającego ze zmiennego charakteru pracy aplikacji (wirtualizacja, chmura obliczeniowa) lub stopniowej rozbudowy obiektu.