Wnowej wersji WiNG 5.8 zapewniono m.in. możliwość kontrolowania stanu pracy aplikacji, z których dane przesyłane są w sieci bezprzewodowej. Wykorzystano do tego technikę Deep Packet Inspection, umożliwiającą przesyłanie stosownych informacji do punktów dostępowych. Zapewnia to zwiększenie wydajności pracy aplikacji, przez właściwe ustawienie zasad polityki Quality of Service oraz bezpieczeństwo informacji.

Wraz z nową wersją WiNG udostępnione też zostały moduły rozszerzające Mobility Extensions dla urządzeń z systemem Android, podłączanych do sieci bezprzewodowych bazujących na infrastrukturze Zebry. Zapewniają one dodatkową ochronę przy połączeniach z siecią WLAN. Jest to cenne głównie ze względu na fakt, że w tym zakresie Android nadal nie jest wyposażonyw funkcje klasy korporacyjnej i działa jak standardowy system konsumen-cki (Zebra oferuje też sprzęt bazujący na systemie Android, ale pozbawiony funkcji, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo korporacyjnych danych). Moduły rozszerzające zapewniają także zwiększenie wydajności transferu danych, przyczyniają się do redukcji poboru energii z akumulatora i pomagają w wykrywaniu miejsc, w których występują problemy z zasięgiem sieci.

 

Wizualizacja sieci z NSight

Wraz z WiNG 5.8 zostało zaprezentowane oprogramowanie NSight służące do tworzenia interaktywnej mapy, obrazującej stan sieci bezprzewodowej. Ułatwia to dostęp do szczegółowych informacji zebranych przez ten system operacyjny, a dzięki temu upraszcza proces zarządzania siecią. Wszystkie dane na mapie są przedstawiane w czasie rzeczywistym lub wskazanym, wybranym do analizy. NSight umożliwia także tworzenie własnych wykresów przedstawiających różne rodzaje informacji zaspokajających indywidualne potrzeby użytkowników. Do dyspozycji jest też rozbudowana biblioteka predefiniowanych raportów.