Dzięki temu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne za helpdesk mogą łatwiej monitorować różnego typu zdarzenia w firmowej sieci, zaś zarządcy zyskują bardziej szczegółowe informacje, ułatwiające podejmowanie decyzji o ewentualnej rozbudowie sieci.

 

Captive Portal dla gości

System WiNG 5.8 wyposażono również w Captive Portal umożliwiający zarządzanie dostępem gości do sieci bezprzewodowej każdej wielkości. Tym samym administratorzy dostali potężne narzędzie, dzięki któremu dostosują do włas-nych potrzeb proces rejestracji gościa (możliwość zdefiniowania rodzaju pobieranych informacji, takich jak dane użytkownika, jego numer telefonu, adres e-mail itp., oraz określenia infor-macji, których podanie jest obowiązkowe). Interfejs witryny Captive Portalu może być w pełni dopasowany np. do wyglądu strony internetowej przedsiębiorstwa, a także do rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlany (smartfona, tabletu, laptopa).

Administratorzy mogą korzystać z ser-wera RADIUS lub z własnej bazy danych gości, pomocnej w ich autentykacji, co upraszcza zarządzanie dostępem do sieci i zapewnia bezpieczeństwo korzystania z niej. Baza danych zarejestrowa-nych użytkowników i ich urządzeń pomieści nawet 2 mln rekordów. Dzięki temu osoby, które już raz przeszły przez proces rejestracji, nie muszą robić tego ponownie.

Dodatkowe informacje:

 

Michał Grzybowski,

Business Unit Manager, RRC, michal.grzybowski@rrc.pl

Tomasz Mąkowski,

Project Manager Zebra Wireless, RRC, tomasz.makowski@rrc.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami Zebra i RRC Poland.