Pakiet narzędzi LANDESK Management Suite pomaga informatykom w automatyzacji procesu instalacji systemów operacyjnych i aplikacji, inwentaryzacji posiadanych zasobów IT, rozwiązywaniu różnego typu problemów związanych z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi. Zbiera wszystkie informacje o działaniach użytkowników oraz aktualnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu pomaga administratorom egzekwować przestrzeganie przyjętych przez firmę reguł polityki bezpieczeństwa. Ułatwia też przeprowadzanie i automatyzację różnych procesów konfiguracyjnych.

Management Suite bazuje na opatentowanej przez LANDESK metodzie identyfikacji poszczególnych zasobów IT oraz ich inwentaryzacji. Dzięki niej przechowuje wszystkie informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania w jednym miejscu, a także pomaga automatyzować i optymalizować różnego typu procesy dotyczące zarządzania systemami IT. Administratorzy mogą obserwować ich aktualny stan za pomocą jednej centralnej konsoli zarządzającej, mają też dostęp do bardzo rozbudowanych raportów.

Oprócz zwiększenia skuteczności pracy administratorów, możliwe jest także uzyskanie oszczędności wskutek efektywniejszego wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie czy uniknięcia kar związanych z niedopełnieniem obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez prawo. Skracany jest również czas potrzebny na aktualizowanie oprogramowania w poszczególnych urządzeniach końcowych. Dzięki rozwiązaniu Peer Download nie jest ono pobierane za każdym razem z Internetu, ale dystrybuowane wewnątrz firmowej sieci z lokalnego serwera, co przyspiesza operację nawet 20-krotnie.

 

Bogdan Lontkowski
dyrektor regionalny LANDESK na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie

Nasze rozwiązania bez problemu mogą być stosowane przez firmy, które posiadają tylko 50 komputerów. Mamy takich klientów, których pracownicy są rozproszeni – pracują w lokalnych biurach, siedzibach swoich kontrahentów, w podróży czy w domu. Dzięki narzędziom oferowanym przez LANDESK administrator może zdalnie połączyć się z ich komputerami, aby rozwiązać problem lub wymusić aktualizację oprogramowania. Tacy użytkownicy zawsze mają też zagwarantowany bezpieczny dostęp do firmowych zasobów.