W analogowym świecie systemy zapewniające bezpieczeństwo fizyczne były domeną instalatorów. Gdy rynek ostatecznie przekonał się do potencjału sieci IP, w tym bardzo dobrej jakości obrazu, dużej funkcjonalności i skalowalności oraz niższego całkowitego kosztu posiadania, systemy do ochrony fizycznej stały się jednym z elementów środowiska IT. W tej sytuacji integratorzy – instalujący i konfigurujący serwery, pamięci masowe, krytyczne aplikacje, systemy ujednoliconej komunikacji, usługi cyberbezpieczeństwa i elementy infrastruktury sieciowej – mogą je łatwo włączyć do swojej oferty i łączyć z pozostałymi elementami ochrony. Wiedza, jaką mają o infrastrukturze IT w firmie klienta, to 90 proc. tego, czego potrzebują. Pozostałe 10 proc., czyli informacje o rozwiązaniach służących do ochrony fizycznej, zapewnią im ich dostawcy. Zdobycie potrzebnych umiejętności nie powinno być trudne, gdy zacznie się od poznania najlepszych praktyk.

Efektywny system nadzoru wideo

Podobnie, jak w przypadku innych działań związanych z integracją środowiska IT, w przypadku systemów ochrony fizycznej kluczem jest dobre poznanie potrzeb klienta. Podstawą będzie więc rekonesans. Trzeba zwiedzić obiekt, który ma być chroniony, i poprosić osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo o pokazanie najważniejszych dla nich obszarów. Rolą integratora jest pomóc klientowi w realizacji strategii bezpieczeństwa fizycznego, a nie tworzyć ją za niego. Jeśli nie dysponuje wystarczającymi kompetencjami, dostawcy rozwiązań zaoferują mu szkolenia, a także pomoc w wyborze najlepszych w danym przypadku urządzeń.

Oczywiście nikt nie ma pełnej wiedzy o wszystkich dostępnych na rynku modelach kamer. Nawet firmy z doświadczeniem w instalowaniu nadzoru wideo zwracają się do dostawców o wskazówki, które urządzenia wybrać. Dane zebrane podczas wizyty w obiekcie klienta pomogą ten wybór zawęzić. Pierwszym krokiem jest dobre poznanie środowiska, w którym kamery będą działać. Jaki obszar powinny objąć swoim zasięgiem? Ile potrzeba urządzeń na zewnątrz, a ile wewnątrz obiektu? Które będą działać w pełnym świetle (sztucznym lub naturalnym), a które monitorować otoczenie w zmieniającym się w ciągu doby oświetleniu, nawet w całkowitej ciemności? Uzyskane informacje pomogą wybrać urządzenia o parametrach najodpowiedniejszych w danych warunkach.

Rzecz jasna, producenci i dystrybutorzy rozwiązań składających się na markowe systemy monitoringu oferują integratorom programy certyfikacyjne oraz warsztaty, podczas których uczą ich określać pokrycie obiektu kamerami, dokonywać wyboru obiektywów i matryc oraz obliczać inne parametry techniczne (np. wielkość pamięci masowej, która będzie odpowiadać założonym zasadom retencji danych z nagrań). Długość okresu przechowywania zapisu monitoringu będzie wypadkową obowiązujących regulacji, możliwości technicznych i kosztów. Wiele zmieniło się za sprawą chmury. Dawniej przechowywany na taśmie zapis obejmował przykładowo 24 ostatnie godziny monitoringu, teraz zasoby chmurowe w zasadzie znoszą jakiekolwiek ograniczenia pojemnościowe. Chociaż może się to wydać atrakcyjne dla klienta, powinien być świadom, że brak właściwego zarządzania pamięcią w chmurze pociągnie za sobą nadmierne wydatki na nadzór wideo.