Rozwiązanie RhinoAMI (Advanced Metering Infrastructure) ma topologię zbliżoną do sieci Wi-Fi. Zbiera informacje pomiarowe, korzystając z czterech głównych elementów:

– RhinoAMI ED – radiowego modułu telemetrycznego, zbierającego informacje z liczników lub czujników mierzących dowolne wielkości fizyczne i przesyłającego je na częstotliwości 433 MHz do punktu dostępowego (AP),

– RhinoAMI AP – kolektora danych z urządzeń radiowych modułów telemetrycznych (ED), wysyłającego je za pomocą sieci GSM lub Ethernet na serwer,

– RhinoAMI RE – wzmacniacza sygnału radiowego, wykorzystywanego w przypadku występowania zakłóceń lub dużej odległości między urządzeniami ED i AP,

– RhinoAMI – aplikacji służącej do analizy i raportowania danych pomiarowych z opcją eksportowania do dowolnego zewnętrznego systemu przez interfejs programistyczny API lub do plików XLS i CSV. Aplikacja udostępniana jest z chmury. Standardowa wersja zawiera: panel menedżerski, moduły służące do normalizacji danych pomiarowych, wizualizacji w czasie rzeczywistym zużycia mediów i prezentacji danych, generowania raportów, alarmowania o przekroczeniach zdefiniowanych progów, porównania informacji z różnych obiektów, bilansowania danych (np. z licznika głównego i podliczników itp.).

Sebastian Janowski

Product Manager, Eptimo

Oferta rozwiązań RhinoAMI przeznaczona jest m.in. dla dostawców aplikacji do zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych, integratorów obsługujących obiekty logistyczne, handlowe, zakłady przemysłowe, dostawców mediów, a także jednostek samorządowych. Stosowanie tych rozwiązań staje się koniecznością zarówno w nieruchomościach komercyjnych, jak i komunalnych, również tam, gdzie prowadzone są certyfikacje sprawności energetycznej (np. BREEAM/LEED), wdrażane są normy związane z emisją dwutlenku węgla lub efektywną kontrolą kosztów mediów.