W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba wyzwań, przed którymi stoją administratorzy infrastruktury IT w przedsiębiorstwach. Brak dostępu do danych w wyniku ataku, awarii lub katastrofy naturalnej coraz bardziej wpływa na ciągłość prowadzenia biznesu i wydajność operacyjną. Efektem jest wiele negatywnych zjawisk – zmniejszenie przychodów, utrata zaufania klientów, zniszczenie budowanej przez lata reputacji firmy itd. Do tego pojawia się konieczność zabezpieczania coraz nowszych rozwiązań, np. należących do infrastruktury Internetu rzeczy oraz umieszczonych w chmurze publicznej.

W centrach przetwarzania danych istnieją setki rozproszonych źródeł informacji o dostępności urządzeń, ich temperaturze, przepływie powietrza w pomieszczeniu, wilgotności i stanie fizycznych zabezpieczeń. Analizowanie tych danych jest czasochłonne. Niekiedy trudno dostrzec w nich nowe trendy, a jeszcze trudniej zbudować na ich podstawie kompletny i aktualny obraz funkcjonowania serwerowni.

Dlatego Schneider Electric od lat rozbudowuje ofertę w zakresie sprzętu zapewniającego ciągłość zasilania rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach. Producent stworzył i nieustannie rozwija olbrzymi dział oprogramowania DCIM (Data Center Infrastructure Management). Zapewnia ono scentralizowane zarządzanie fizyczną infrastrukturą IT obejmującą produkty wielu dostawców systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. Wspomniane narzędzia  umożliwiają generowanie raportów i wykresów definiowanych przez użytkownika oraz natychmiastowe powiadamianie o usterkach, a czasem także automatyczne reagowanie na wystąpienie określonych zdarzeń w infrastrukturze.

Pakiet oprogramowania DCIM zapewnia pełną widoczność infrastruktury – od budynku przez pomieszczenia po znajdujące się w nim serwery i urządzenia do ich ochrony. Menedżerowie centrów przetwarzania danych mogą za jego pomocą ograniczać zużycie energii, zmniejszać ryzyko nieplanowanych przestojów oraz doskonalić planowanie i przebieg procesów operacyjnych na wszystkich etapach cyklu życia centrum przetwarzania danych. Elastyczne funkcje raportowania ułatwiają informowanie wszystkich zainteresowanych pracowników firmy o aktualnym stanie urządzeń i przyszłych potrzebach w zakresie mocy i pojemności.

Ekologiczna struktura

O tym, jak duże znaczenie dla Schneider Electric ma efektywne zarządzanie infrastrukturą, świadczy sukces stworzonej przez firmę otwartej, skalowalnej platformy EcoStruxure. Zapewnia ona rozwiązanie wielu problemów w zakresie zarządzania budynkami (mieszkalnymi, biurami, placówkami publicznymi i centrami danych) i warunków w nich panujących. Jej fundament stanowi oprogramowanie EcoStruxure Building Operation 2.0. Zapewnia ono panel kontrolny, na którym prezentowane są zagregowane informacje spływające przez sieć z różnego rodzaju czujników. Nowa wersja pakietu Building Operation została dostosowana do bezproblemowej współpracy z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu administrator jest w stanie reagować na zdarzenia, korzystając np. z tabletu. Co ważne, rozwiązanie to wyróżnia się na rynku tym, że udostępnia (przez interfejs API) dane z kontrolowanych czujników aplikacjom firm trzecich. W rezultacie w budynkach, gdzie jest wykorzystywane, można stosować także oprogramowanie zarządzające innych producentów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.