Jason Cook, dyrektor techniczny BT Americas, przyznał w rozmowie z Data Center Knowledge, że zabezpieczenia fizyczne to często pomijany element ochrony. „Jaki sens ma stosowanie wszystkich wyrafinowanych form zabezpieczeń, jeżeli ktoś może otworzyć drzwi i wejść?” – pytał. Zwłaszcza że fizyczne zabezpieczenia zapobiegają nie tylko konkretnym zagrożeniom, np. włamaniom, ale również chronią przed ogniem, dymem, wodą, pyłem, a także „podsłuchem” komputerów, polegającym na wykorzystaniu ich pola elektromagnetycznego.

Katalog Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa i Technik wymienia aż 27 zagrożeń fizycznych dla centrów danych oraz serwerowni. Na tej długiej liście znajdują się m.in. szkody wyrządzone przez pracowników. Warto dodać, że według badania zleconego przez Schneider Electric 70 proc. przestojów serwerowni wynika z celowego działania człowieka lub jego błędów.

Nowoczesne serwerownie naszpikowane są inteligentnymi rozwiązaniami ochronnymi. Jednak mimo dużych możliwości, jakie otwiera przez resellerami oraz integratorami ten segment rynku, większość przedsiębiorstw skupia się na sprzedaży rozwiązań służących do cyfrowej ochrony sieci. Tymczasem presja ze strony usługodawców, a także europejskie dyrektywy o ochronie danych osobowych (UE 95/46/WE) oraz ogólne przepisy (PCI DSS, HIPAA, ustawa Sarbanesa-Oxleya) wymuszają na firmach stosowanie także fizycznych zabezpieczeń.

Zdaniem integratora

• Piotr Piejko, dyrektor Działu Kontraktów, ZSK

Instalujemy systemy monitoringu wizyjnego w serwerowniach. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami w 2016 r. było dość stabilne. Można powiedzieć, że widać lekki trend wzrostowy, związany ze zwiększaniem się wiedzy użytkowników na temat roli monitoringu wizyjnego w utrzymaniu bezpieczeństwa obiektów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym popyt jest modernizacja istniejących systemów, które często były wykonywane w technologii analogowej. Obecnie wszystkie nowe systemy wykorzystują już technologię IP. W segmencie monitoringu wizyjnego występuje kilka istotnych trendów, takich jak bezprzewodowość, zmniejszanie wymiarów kamer, coraz wyższa jakość zapisywanego obrazu, a także analiza obrazu dokonywana bezpośrednio przez kamery.