Synology znane jest z przyjaznego dla użytkownika oprogramowania zaszytego w serwerach NAS, które pomaga w stawianiu czoła codziennym problemom. Producent oferuje szereg narzędzi dla firm, zapewniających zwiększenie wydajności i umożliwiających efektywną komunikację w czasie rzeczywistym przy wspólnym tworzeniu plików. Z rozwiązań tych z powodzeniem mogą korzystać także placówki edukacyjne.

Jednym z głównych i najbardziej przydatnych narzędzi jest stworzony przez programistów Synology od podstaw pakiet Office, dzięki któremu uczniowie mogą wspólnie tworzyć i opracowywać teksty lub korzystać z arkuszy kalkulacyjnych. Nad jednym dokumentem może pracować jednocześnie wiele osób, przekazując sobie komentarze za pomocą wbudowanego modułu chatu. Istnieje także opcja konwertowania stworzonych dokumentów do standardu plików zgodnego z aplikacjami Word i Excel (i na odwrót). Serwer NAS można skonfigurować w taki sposób, żeby zachowywane w nim były wcześniejsze wersje plików, dzięki czemu łatwo można do nich wrócić, np. w przypadku omyłkowo wprowadzonych zmian.

W urządzeniach Synology zaimplementowany jest również moduł prywatnego serwera poczty – pakiet MailPlus. Dzięki niemu możliwa jest łatwa wymiana korespondencji między uczniami oraz nauczycielami, bez obciążania łącza internetowego. Serwer poczty wyposażono w kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, aby chronić korespondencję przed atakami z zewnątrz. Aplikacja MailPlus jest też zintegrowana z dodatkami Synology Czat i Synology Kalendarz, co ułatwia planowanie zadań nauczycieli i uczniów.

Magdalena O’Dwyer

Product Manager, Synology

Bardzo ważną funkcją jest wprowadzony ostatnio do oprogramowania serwerów NAS firmy Synology moduł menedżera maszyn wirtualnych (Virtual Machine Manager). Rozwiązanie zapewnia przechowywanie w zasobach serwera obrazów maszyn wirtualnych i uruchamianie ich z wykorzystaniem mocy obliczeniowej i pamięci kontrolera serwera. Funkcja ta jest bardzo przydatna nauczycielom, którzy prowadzą lekcje w różnych salach, a w ich trakcie chcą korzystać z unikalnych aplikacji, niezainstalowanych na wszystkich komputerach. Wówczas mogą stworzyć swoje środowisko w maszynie wirtualnej i korzystać z niego w dowolnym momencie. Maszyny wirtualne mogą być też świetnym narzędziem do nauki konfiguracji systemu operacyjnego podczas lekcji informatyki.