Co prawda nie ma jednej definicji „inteligentnego miasta”, ale głównym założeniem tej koncepcji jest wykorzystanie cyfrowych technologii do poprawy jakości życia mieszkańców. Kolejny cel to zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury na środowisko naturalne. Aglomeracja, która chce zasłużyć na miano smart city, musi być za pomocą nowych technologii sprawnie i skutecznie zarządzana. Jej włodarze powinni na bieżąco optymalizować pobór energii, zapewniać wydajną gospodarkę wodno-ściekową, zmniejszać poziom zanieczyszczeń i hałasu, poprawiać przejezdność, dbać o łatwo dostępne usługi online, a także stawiać „inteligentne budynki” przyciągające turystów i nowych mieszkańców. Równie istotna jest kwestia bezpieczeństwa, jako że mieszkańcy „inteligentnego miasta” nie powinni mieć powodów do obaw o swoje mienie, zdrowie i życie.

Jak widać, skala wyzwań jest ogromna. W przypadku bezpieczeństwa tym większa, że istnieje oczywisty związek między urbanizacją a wzrostem przestępczości, co wynika z przyrostu ludności miast. Co gorsza, szanse powstrzymania bezprawia, czy aresztowania przestępcy są mniejsze właśnie w większych miastach. To rezultat skromniejszych środków przeznaczanych na służby porządkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zwykle podnoszenie poziomu bezpieczeństwa rozpoczyna się od tego, aby mieszkańcy czuli się swobodnie na ulicach
w jak największej liczbie dzielnic. Dlatego wiele miast już teraz stosuje kamery dozorowe w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania ich oraz wykorzystywania nagrań podczas prowadzenia dochodzeń przeciwko bandytom.

Agata Majkucińska

Key Account Manager, Axis Communications

Zwykle kamery traktuje się jak element prostego systemu monitoringu, którego jedynym celem jest nagranie działań złodzieja lub innego przestępcy. Tymczasem część kamer sieciowych ma wbudowane wielofunkcyjne aplikacje umożliwiające wykonywanie  takich operacji jak rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych, liczenie osób czy śledzenie pojazdów. W ten sposób resellerzy otrzymują niemalże gotowe narzędzie, dzięki któremu mogą zaangażować się w poprawę bezpieczeństwa swoich miast, budując infrastrukturę inteligentnego systemu wizyjnego.