Jednym z przykładów innowacyjności StarWind Software jest zaprojektowany od podstaw system plików LSFS (Log-Structured File System) przeznaczony dla rozwiązań typu all-flash oraz macierzy RAID działających w konfiguracji hybrydowej (dyski HDD i SSD). System zapewnia deduplikację, rejestrowanie wszystkich przeprowadzanych w nim operacji oraz wykonywanie kopii migawkowych Redirect-on-Write. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma tym większe znaczenie we wszystkich środowiskach pamięci masowych wykorzystujących nośniki flash, że obecny nadal w systemach większości producentów kod przystosowany do obsługi tradycyjnych dysków twardych nie zapewnia wysokiej wydajności, charakterystycznej dla dysków SSD.

StarWind jest też jednym z pierwszych producentów, którzy przenieśli bazujące na oprogramowaniu rozwiązania SDS (Software Defined Storage) z etapu badań i rozwoju do fazy produkcji, zdominowanej dotąd przez systemy sprzętowe (które z roku na rok będą coraz bardziej niszowe). To właśnie z myślą o użytkownikach, którzy chcą optymalnie wykorzystać posiadane już serwery, stworzono oprogramowanie StarWind Virtual SAN (VSAN). Natomiast firmom, które budują swoją infrastrukturę od podstaw i chcą skorzystać z zalet wirtualizacji, producent oferuje hiperkonwergentne urządzenie StarWind HCA HyperConverged Appliance. To kompleksowe rozwiązanie „pod klucz”, bazujące na oprogramowaniu StarWind Virtual SAN.

Główne cechy StarWind Virtual SAN

• Obsługa wielu protokołów (m.in. SMB3, NFS v4.1, iSCSI)

• Konfiguracja hiperkonwergentna lub konwergentna (współpraca z wirtualizatorami Hyper-V, vSphere i Xen)

• Możliwości rozbudowy: scale-up i scale-out

• Rozwiązanie niezależne sprzętowo

• Synchroniczna i (opcjonalnie) asynchroniczna replikacja

• Kopie migawkowe i automatyczna dystrybucja danych między warstwami (tiering)

• Deduplikacja i kompresja

• Funkcja wirtualnej biblioteki taśmowej (VTL)