Migracja danych i aplikacji do chmury wymaga odpowiedniego przygotowania i rozważenia wielu czynników, szczególnie w przypadku dużych firm. Analiza powinna objąć zarówno wykorzystywane do tej operacji narzędzia, dostępność ekspertów (własnych i wynajmowanych), modyfikację wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, jak i koszty.

1. Wybór rodzaju chmury
Aby zdecydować, czy firma będzie pracować w chmurze, należy szczegółowo przyjrzeć się potrzebom użytkowników. Przestarzałe aplikacje, najważniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstwa środowiska produkcyjne albo zawierające dane wyjątkowo wrażliwe (np. numery kart kredytowych) niekoniecznie powinny być umieszczone w zasobach chmury publicznej. Można zatem rozważyć przeniesienie ich do chmury prywatnej ulokowanej we własnej serwerowni lub wydzielonej chmury prywatnej w centrum danych firmy trzeciej. Mogą też pozostać w dotychczasowej infrastrukturze.

2. Ocena kosztów

Przeniesienie zasobów do chmury publicznej umożliwia ograniczenie wydatków na infrastrukturę IT i licencje oprogramowania, a także kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, potrzebnych np. do zarządzania serwerami, sieciami, pamięciami masowymi czy aplikacjami. Z drugiej strony starsze oprogramowanie, zaprojektowane do pracy bezpośrednio w typowym środowisku IT, może się okazać znacząco droższe w utrzymaniu w zasobach chmurowych. Mogą też pojawić się koszty pośrednie, np. związane ze wzmożonym transferem danych.

3. Wybór odpowiedniego dostawcy

Dostawcy usług chmury publicznej oferują  skalowalne środowiska w modelu pay-per-use (płacisz za to, z czego korzystasz). Ale konsekwencją jest brak pełnej kontroli zasobów i korzystanie ze środowiska działającego w modelu multitenancy (dla wielu użytkowników jednocześnie), na co nie mogą pozwolić sobie placówki ochrony zdrowia, banki itp. Dla takich klientów zdecydowanie bardziej atrakcyjne są rozwiązania w chmurze prywatnej. Zdarza się jednak, że potrzeby klienta nie są jednorodne i najlepszym rozwiązaniem byłaby elastyczna chmura publiczna dla części zasobów oraz przetwarzanie pozostałych danych w środowisku prywatnym lub hybrydowym. Warto wziąć też pod uwagę dostęp do narzędzi ułatwiających migrację, a następnie zarządzanie zasobami w chmurze, oraz warunki korzystania z usług wykwalifikowanego, doświadczonego personelu dostawcy, gotowego pomóc we wszystkich fazach migracji.

Jakub Bryła
kierownik produktu, Atman

Rozwiązania chmurowe stają się coraz bardziej popularne, wiele firm już stoi przed wyzwaniem, jak przenieść aplikacje i dane z jednej chmury obliczeniowej do drugiej. Co więcej, pojawia się czasem potrzeba migracji pomiędzy dwoma różnymi usługodawcami albo dwiema różnymi architekturami czy też różnymi rodzajami chmur. W praktyce może się to okazać bardzo trudne, dlatego warto skorzystać z doświadczenia usługodawców, którzy wielokrotnie z sukcesem stosowali różnego rodzaju narzędzia, procesy i techniki.