4. Modyfikacja organizacji pracy i polityki bezpieczeństwa

Podjęcie decyzji o przeniesieniu zasobów IT do chmury obliczeniowej zazwyczaj istotnie zmienia metody zarządzania środowiskiem IT i wymaga ingerencji w dotychczasowe reguły polityki bezpieczeństwa. Zmienia się bowiem zakres odpowiedzialności – część przejmuje dostawca usługi, co należy precyzyjnie określić i zawrzeć w umowie. Dotyczy to także procesów zabezpieczania danych i budowy środowiska wraz z mechanizmami jego odtwarzania po awarii, z wykorzystaniem usług w chmurze dostawcy.

5. Harmonogram działań

Po podjęciu decyzji, które zasoby będą przeniesione do chmury, a które zostają w dotychczasowym środowisku, należy opracować harmonogram, ze wskazaniem czasu potrzebnego na poszczególne etapy. Sugerowane jest w pierwszej kolejności przenoszenie aplikacji i danych mniej ważnych, a na końcu zasobów istotnych lub wymagających specjalnego podejścia z uwagi na zachowanie ciągłości działania systemów produkcyjnych.

Atman Cloud

Atman Cloud to usługa typu Virtual Private Cloud (VPC), bazująca na narzędziach OpenStack, zapewniająca miejsce do składowania danych i moc obliczeniową. Usługodawca – Atman – oferuje fachowe doradztwo i obsługę gwarantującą bezpieczeństwo i stabilny dostęp do wirtualnej infrastruktury serwerowej. Więcej informacji na www.atman.pl/cloud.

Dodatkowe informacje: Jakub Bryła,
kierownik produktu, Atman, jakub.bryla@atman.pl