Innowacyjne oprogramowanie klasy DCIM (Data Center Infrastructure Management) zapewnia pełny wgląd w infrastrukturę na wszystkich poziomach – od budynku po pojedyncze serwery. Dzięki niemu można ograniczać zużycie energii, zapewniać ciągłość działania urządzeń, zwiększać efektywność planowania i działań operacyjnych. Zintegrowany pakiet aplikacji StruxureWare umożliwia osiągnięcie równowagi pomiędzy jak najwyższą dostępnością rozwiązań a ich maksymalną wydajnością. Uzyskane informacje są rozsyłane, integrowane i wykorzystywane w taki sposób, aby pomagały administratorom w optymalizowaniu funkcjonowania centrum danych oraz realizacji celów biznesowych i informatycznych, a także w osiąganiu założonych parametrów świadczonych usług.

StruxureWare to kompletny zestaw narzędzi, dzięki którym administratorzy IT mogą zyskać wgląd w parametry urządzeń wcześniej niepoddawanych tego typu administracji. Poszczególne aplikacje mogą być wdrażane stopniowo, jedna po drugiej. Dodatkowo zgodność z otwartymi standardami oznacza, że aplikacje StruxureWare będą działać praktycznie z każdym dotychczas używanym przez firmę oprogramowaniem i sprzętem, więc nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Narzędzia do monitorowania

• StruxureWare Data Center Expert – scentralizowane zarządzanie infrastrukturą fizyczną o newralgicznym znaczeniu

• StruxureWare Power Monitoring Expert – inteligentna analiza funkcjonowania systemu elektrycznego centrum danych

• StruxureWare Cooling Monitoring Expert – zautomatyzowane monitorowanie systemu chłodzenia i sterowanie nim