Backup realizowany z wykorzystaniem wbudowanego w serwery Synology systemu DiskStation Manager można przeprowadzić na kilka sposobów. Dostępne są narzędzia do backupu różnych usług chmurowych na lokalne zasoby oraz z lokalnych do chmury. Oczywiście uzupełniają one oferowany od początku klasyczny backup stacji roboczych i serwerów na dyski w NAS-ie oraz możliwość dodatkowego skopiowania danych na dysk zewnętrzny, podłączony przez port USB.

Jeden z przykładów tego typu funkcji to pakiet Active Backup for Server. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików — zarówno w systemie Windows (protokół SMB), jak i Linux (protokół Rsync) — bez instalowania na serwerach źródłowych agentów, które mogłyby wpłynąć na wydajność tych urządzeń. Dzięki temu uproszczony zostaje proces konfiguracji, a także zredukowane koszty obsługi całego środowiska. Wszystkie zadania tworzenia kopii zapasowych w sieci mogą być monitorowane z jednego miejsca, bez zmiany programów i interfejsów.

 

Backup dla G Suite i Office 365

Nowością Synology jest funkcja wykonywania backupu z i do usług Google G Suite oraz Microsoft Office 365. Korzysta z nich coraz więcej firm, więc konieczne stało się zagwarantowanie wykonywania kopii zapasowej w celu ochrony przed atakami i przypadkowym usunięciem danych. W ten sposób wyeliminowana została konieczność korzystania z kosztownych rozwiązań do przechowywania kopii zapasowych w chmurze.

Możliwe jest utworzenie kopii zapasowych przechowywanych w zasobach dyskowych plików, uprawnień udostępniania plików i ich metadanych (takich jak czas ostatniej modyfikacji, kolor folderu i opis pliku), a także aplikacji internetowych Google (Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google i Rysunki Google) lub wirtualnych dysków OneDrive for Business.