Zapotrzebowanie na komputery, infrastrukturę sieciową, interaktywne tablice zgłasza dużo rodzimych placówek edukacyjnych. Niestety, ich ambitne plany zazwyczaj rozmijają się z możliwościami finansowymi. Dlatego zarówno branża IT, jak i oświata z utęsknieniem czekają na ruch ze strony państwa, czyli uruchomienie środków unijnych.

Jedną z największych bolączek polskich placówek edukacyjnych jest brak szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Cyfryzacji planuje poprawić stan infrastruktury w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych i doprowadzić do nich łącza o przepustowości 1 Gb/s. W pierwszej kolejności zostaną podłączone do Internetu łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

– Placówki edukacyjne będą potrzebować routerów do budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury. Trzeba pamiętać, że ze względu na funkcje filtrowania treści oraz wbudowane zapory sieciowe routery są często uważane za pierwszy element systemu zabezpieczeń – utrzymuje Grzegorz Całun, Pre-Sales Engineer w D-Linku.

Wysłużone modele działające w  standardzie 802.11g i pracujące w częstotliwości 2,4 GHz, których wciąż nie brakuje w placówkach edukacyjnych, sukcesywnie będą zastępowane przez dwuzakresowe modele 802.11ac. W nieodległej przyszłości w szkołach zagoszczą także przełączniki gigabitowe z funkcją Power over Ethernet.

– Popyt na produkty sieciowe w sektorze edukacji nieustannie rośnie. Wynika to m.in. z postępującej cyfryzacji i informatyzacji, która umożliwia szkołom korzystanie z nowoczesnych technik i prowadzenie zajęć w sposób bardziej interaktywny z wykorzystaniem komputerów lub tabletów – tłumaczy Robert Gawroński, Account Manager w TP-Linku.

Wymagania klientów z sektora edukacyjnego wobec rozwiązań sieciowych są zbliżone do zgłaszanych przez użytkowników indywidualnych. I nie chodzi wyłącznie o parametry techniczne, ale również o łatwość konfiguracji i obsługi sprzętu. Placówki oświatowe zazwyczaj nie dysponują personelem technicznym, który zajmuje się zarządzaniem sprzętem IT. Niektórzy producenci wychodzą naprzeciw potrzebom specyficznych odbiorców. Przykładowo Netgear oferuje placówkom oświatowym routery z wieczystą gwarancją, a specjalny zespół składający się z pracowników producenta wspiera administratorów.