Obecnie oferowanych jest wiele rozwiązań wbudowanych we wspomniane elementy infrastruktury,  ale tylko kompleksowe systemy, zawierające również platformę do przechowywania i zarządzania kluczami kryptograficznymi, są w stanie sprostać wymaganiom ochrony danych. Skuteczne zabezpieczenie informacji przed ujawnieniem zapewniają rozwiązania szyfrujące firmy Gemalto.

Wbudowane rozwiązania szyfrujące dane – w szczególności całe bazy danych  (Transparent Database Encryption, TDE) – przechowują zwykle klucz szyfrujący na serwerze baz danych, co w przypadku udanego ataku mającego na celu zdobycie owego klucza stwarza ryzyko uzyskania dostępu do danych przez niepowołane osoby. Co prawda, jeśli stosuje się TDE, można wykorzystać sprzętowy moduł kryptograficzny HSM (Hardware Security Module), co zwiększa bezpieczeństwo kluczy szyfrujących, ale i tak nie zapewnia rozdzielenia odpowiedzialności pomiędzy administratorów baz danych a administratorów dbających o bezpieczeństwo przechowywanych danych.

W rozwiązaniu szyfrującym Gemalto ProtectDB klucze kryptograficzne są generowane i przechowywane wewnątrz specjalistycznego sprzętu certyfikowanego na zgodność ze standardem FIPS 140–2 (poziom 3). Nigdy też go nie opuszczają, co znacznie upraszcza zarządzenie backupem, odzyskiwaniem oraz rotacją informacji. Rozwiązania tego typu zapewniają tworzenie i zarządzanie tysiącami kluczy kryptograficznych, które mogą być wykorzystane w wielu aplikacjach i serwerach baz danych. Co więcej, pojedynczy szyfrator może integrować się z silnikami baz danych pochodzącymi od wielu dostawców. Daje to dużą elastyczność i gwarancję wdrożenia rozwiązania w dowolnie złożonym środowisku.