Jest to szczególnie istotne w środowiskach heterogenicznych o dużym nasyceniu rozwiązań IT, w dodatku rozproszonych geograficznie, zarządzanych przez wielu administratorów. Często są one utrzymywane i serwisowane przez zewnętrzne podmioty, czyli dostęp do nich mają ich pracownicy, dostawcy usług lub niezależni konsultanci.

Do zabezpieczania wirtualnych maszyn – jako kolejny element strategii wielowarstwowej ochrony danych – Gemalto proponuje rozwiązanie ProtectV. Służy ono do szyfrowania wirtualnych maszyn, które przeprowadzane jest przez oprogramowanie agenta zainstalowane w każdym chronionym systemie wirtualnym. Centralne zarządzanie ochroną odbywa się z poziomu systemu (Managera), a do zarządzania kluczami kryptograficznymi służą specjalne urządzenia, takie same jak do szyfrowania baz danych i plików.

Najważniejszą funkcją tego rozwiązania jest szyfrowanie wirtualnych dysków oraz obligatoryjne uwierzytelnianie w fazie rozruchowej, jeszcze przed uruchomieniem chronionej maszyny wirtualnej. System zarządzania zapewnia zaszyfrowanie zabezpieczanych dysków z dokładnością do partycji. Zapobiega to uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do znajdujących się na nich danych i to w wielu sytuacjach, np. uniemożliwia skopiowanie wirtualnego systemu i próbę jego uruchomienia czy skopiowanie plików wybranych dysków maszyny wirtualnej do innej lokalizacji.

Autoryzowanym dystrybutorem firmy Gemalto w Polsce jest Clico.

Dodatkowe informacje:

Piotr Wróbel,

Regional Sales Manager, Gemalto,

piotr.wrobel@gemalto.com

Artykuł powstał we współpracy z firmami Gemalto i Clico.