Pracownicy coraz częściej wykonują swoje obowiązki zdalnie, co przynosi firmom wiele korzyści – zapewnia bardziej efektywną pracę, przyczynia się do mniejszego zużycia energii elektrycznej i umożliwia bardziej optymalne wykorzystanie zarezerwowanej dotychczas na stałe przestrzeni biurowej. Dzięki wirtualnym desktopom administratorzy IT mogą zagwarantować pełne bezpieczeństwo firmowych danych, a jednocześnie nie wprowadzać wielu ograniczeń charakterystycznych dla zamkniętych środowisk IT. Ważne jest jednak, aby zapewnić użytkownikom wygodny i chroniony dostęp do wirtualnej infrastruktury.

Rosnąca liczba rozwiązań IT wykorzystywanych w przedsiębiorstwach niesie ze sobą niespotykane dotychczas ryzyko powstawania luk w systemie bezpieczeństwa. Zagrożenie może stanowić zarówno wyciek danych i atak hakerski, jak i zwykła kradzież urządzenia. Jednym z największych wyzwań dla firm jest obecnie jednoczesne zapewnienie ochrony danych i swobody wyboru urządzeń pracownikom, którzy potrzebują nieograniczonego dostępu do tych danych.

Jak działa Toshiba Mobile Zero Client?

1. Uruchomienie – w chwili startu urządzenie łączy się z prekonfigurowaną przez administratora siecią przewodową lub Wi-Fi.

2. Zgoda na wczytanie systemu operacyjnego – usługa Toshiba Boot Control Service weryfikuje uprawnienia użytkownika.

3. Wczytanie systemu TMZC – po potwierdzeniu uprawnień obraz systemu operacyjnego urządzenia (bazującego na systemie Linux) jest wczytywany do pamięci RAM i tam rozpakowywany.

4. Uruchomienie systemu – urządzenie jest gotowe do podłączenia się do wskazanego przez użytkownika wirtualnego desktopa.