Dzięki UCC można tworzyć nowe kanały komunikacji i łączyć je ze sobą. Zwiększa się też funkcjonalność dotychczas stosowanych aplikacji. Kluczową sprawą jest tu otwartość standardów, która umożliwia połączenie wszystkich narzędzi – telefonii, komunikacji tekstowej, pracy grupowej, współużytkowania dokumentów, systemów do audio- i wideokonferencji oraz mediów społecznościowych – w jedną, spójną platformę. Celem UCC jest też zapewnienie, by sposób korzystania z platformy komunikacyjnej był taki sam na różnych urządzeniach.

Naturalnymi odbiorcami UCC są te branże, w których mobilność oraz sprawna i szybka komunikacja stają się najbardziej istotne w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Co ważne, zainteresowanie rozwiązaniami tego typu rośnie nie tylko w korporacjach, ale także w segmencie MŚP. Klienci, którzy są skłonni do modernizacji swoich platform komunikacji, nie chcą zakończyć tego procesu na niewiele bardziej funkcjonalnej telefonii. Integratorzy mogą liczyć na zainteresowanie systemami UCC wśród tych przedsiębiorstw, które mają rozproszoną strukturę i pragną połączyć zdalnie zespoły, zwiększając ich produktywność. Bo to właśnie wzrost produktywności i obniżenie kosztów operacyjnych stanowią argument najbardziej przemawiający do klientów rozważających zastosowanie rozwiązań zintegrowanej komunikacji i pracy grupowej.

Dlatego jednym z czynników mających największy wpływ na wybór tej, a nie innej platformy, jest łatwość jej użytkowania. Może ona wynikać z lepszego dopasowania do potrzeb i profilu działalności danej firmy, nawet jeśli dzieje się to kosztem zmniejszenia liczby funkcji. W ten sposób zyskujemy gwarancję szerokiego wykorzystania rozwiązania przez wszystkich pracowników klienta, a nie tylko tych z większą wiedzą informatyczną. Interfejs użytkownika, podobny do znanego ze smarftonów czy tabletów, oraz łatwy i szybki dostęp do narzędzi UCC stają się kluczem do sukcesu. Idealna platforma zintegrowanej komunikacji i pracy grupowej powinna dać się łatwo dostosować do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie odwrotnie.