Wbudowanymi w macierze funkcjami umożliwiającymi automatyczne przesyłanie danych do chmury i zarządzanie nimi interesuje się coraz większa liczba klientów. Według analityków Gartnera w 2019 r. aż 80 proc. różnych funkcji zapewniających korzystanie z chmury będzie standardowo instalowanych we wszystkich produktach służących do przechowywania danych.

Odpowiedzią firmy Infortrend na to zapotrzebowanie jest rodzina macierzy dyskowych EonStor GS przechowujących różnego typu dane w jednym uniwersalnym urządzeniu o wysokości 2U, 3U lub 4U. W przypadku większości konkurencyjnych rozwiązań uzyskanie tak dużej uniwersalności nie jest możliwe i trzeba kupić dodatkowy sprzęt, który nie tylko zabiera miejsce w serwerowni i wpływa na zwiększony pobór energii, ale także komplikuje zarządzanie systemem przechowywania danych i spowalnia jego pracę.

 

Z macierzy do chmury

Systemy dyskowe Infortrend EonStor GS wyposażono w komplet funkcji komunikujących się z zasobami w chmurze (usługi Alibaba AliCloud, Amazon S3, Google Cloud, Microsoft Azure oraz OpenStack Swift). Użytkownicy mogą przede wszystkim wykorzystywać zasoby w centrum danych usługodawcy jako kolejną warstwę danych. Macierz EonStor GS automatycznie, bazując na obliczeniach wbudowanego, inteligentnego algorytmu, przenosi tam dane archiwalne lub te, z których dawno już nikt nie korzystał. Dzięki temu pojemność macierzy dyskowych staje się praktycznie nieskończona, co rozwiązuje wszystkie problemy ze skalowalnością.

Przestrzeń w chmurze może być także wykorzystana do przechowywania kopii zapasowych zgromadzonych w macierzy danych. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które nie dysponują własnymi zapasowymi centrami danych. W takiej sytuacji backup realizowany jest w modelu D2C (disk to cloud) oraz D2D2C (disk to disk to cloud).

 

Bezpieczne, niezawodne i wydajne…

W macierzach Infortrend zapewniono bardziej niezawodną niż w konkurencyjnych rozwiązaniach ochronę danych znajdujących się w pamięci cache. Zastosowano w nich tzw. superkondensator, który chroni dane, znajdujące się w kościach pamięci operacyjnej, przed utratą. W większości oferowanych na rynku macierzy stosowane są specjalne, podtrzymujące zasilanie moduły bateryjne, które co pewien czas wymagają wymiany, a w przypadku awarii mogą stanowić źródło ognia i doprowadzić do pożaru w serwerowni.

Większą dostępność danych zapewnia także funkcja IDR (Intelligent Drive Recovery). Dba ona o ciągłą weryfikację aktualnego stanu twardych dysków i ostrzega administratorów o ryzyku wystąpienia problemów. Dzięki temu mogą oni działać proaktywnie i unikać stresującego procesu odbudowywania struktury macierzy RAID w przypadku całkowitej awarii jednego z napędów.

Maksymalna wydajność macierzy EonStor GS, którą udało się uzyskać w testach, wynosi 450 tys. operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS). Bloki danych były zapisywane i odczytywane z maksymalną prędkością – odpowiednio – 6,4 oraz 11 Gb/s. We wszystkich modelach macierzy można wykorzystywać dyski SSD (jako jedną z warstw lub w całości wypełnić nimi urządzenie, a także jako rozszerzenie pamięci cache). Istnieje też możliwość replikacji do innej macierzy znajdującej się w tym samym lub oddalonym centrum danych.

Łatwość obsługi macierzy EonStor GS zapewnia panel administratora EonOne. Gwarantuje on dostęp do każdego rodzaju zapisywanych danych (plików, bloków, obiektów, chmury) oraz ułatwia monitorowanie stopnia wykorzystania urządzenia.

Dystrybutorami urządzeń Infortrend w Polsce są Alstor i Veracomp.

Dodatkowe informacje:

Lucie Klaudova, Sales Account Manager,

Infortrend, lucie.klaudova@infortrend.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Infortrend.