Wbudowanymi w macierze funkcjami umożliwiającymi automatyczne przesyłanie danych do chmury i zarządzanie nimi interesuje się coraz większa liczba klientów. Według analityków Gartnera w 2019 r. aż 80 proc. różnych funkcji zapewniających korzystanie z chmury będzie standardowo instalowanych we wszystkich produktach służących do przechowywania danych.

Odpowiedzią firmy Infortrend na to zapotrzebowanie jest rodzina macierzy dyskowych EonStor GS przechowujących różnego typu dane w jednym uniwersalnym urządzeniu o wysokości 2U, 3U lub 4U. W przypadku większości konkurencyjnych rozwiązań uzyskanie tak dużej uniwersalności nie jest możliwe i trzeba kupić dodatkowy sprzęt, który nie tylko zabiera miejsce w serwerowni i wpływa na zwiększony pobór energii, ale także komplikuje zarządzanie systemem przechowywania danych i spowalnia jego pracę.

 

Z macierzy do chmury

Systemy dyskowe Infortrend EonStor GS wyposażono w komplet funkcji komunikujących się z zasobami w chmurze (usługi Alibaba AliCloud, Amazon S3, Google Cloud, Microsoft Azure oraz OpenStack Swift). Użytkownicy mogą przede wszystkim wykorzystywać zasoby w centrum danych usługodawcy jako kolejną warstwę danych. Macierz EonStor GS automatycznie, bazując na obliczeniach wbudowanego, inteligentnego algorytmu, przenosi tam dane archiwalne lub te, z których dawno już nikt nie korzystał. Dzięki temu pojemność macierzy dyskowych staje się praktycznie nieskończona, co rozwiązuje wszystkie problemy ze skalowalnością.

Przestrzeń w chmurze może być także wykorzystana do przechowywania kopii zapasowych zgromadzonych w macierzy danych. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które nie dysponują własnymi zapasowymi centrami danych. W takiej sytuacji backup realizowany jest w modelu D2C (disk to cloud) oraz D2D2C (disk to disk to cloud).

Darmowy bilet do chmury

Do końca 2016 r. w Infortrend trwa promocja, w ramach której nabywcy macierzy EonStor GS mogą otrzymać bezpłatną licencję na wszystkie funkcje umożliwiające korzystanie z usług chmurowych.