Dla klientów i do chmury

W Polsce zainteresowanie firm IT współpracą z Commvault wynika przede wszystkim z możliwości łatwego rozszerzenia wdrożonego u klienta rozwiązania backupowego o kolejne moduły (archiwizacji, przeszukiwania, Disaster Recovery). Dzięki temu partnerzy producenta mogą oferować klientom więcej usług wdrożeniowych niż w przypadku prostych rozwiązań przeznaczonych tylko do środowisk wirtualnych.

Sprzedaż rozwiązań Commvaulta w Polsce i całym regionie EMEA rośnie także dzięki dostarczanym przez partnerów usługom chmurowym, takim jak Backup as a Service, Archive as a Service, Disaster Recovery as a Service itd. Usługodawcy chętnie korzystają z oprogramowania Simpana, ponieważ zaszyte są w nim pewne funkcje nieobecne w innych rozwiązaniach, które w łatwy sposób pozwalają na dopasowanie oferty do potrzeb klientów.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest m.in. stworzenie katalogu usług związanych z zarządzaniem danymi. Podczas ich definiowania można określić różne poziomy ochrony, czas odtworzenia danych itd. Dostępna jest też funkcja multi-tenancy, czyli pełne rozdzielenie danych różnych działów w jednej firmie lub różnych przedsiębiorstw – ma to szczególne znaczenie dla integratorów świadczących usługi kilku klientom. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko, że dane obsługiwanych firm mogą wpaść w niepowołane ręce. Dostępnych jest także wiele możliwości raportowania, co ułatwia późniejsze rozliczenie świadczonych usług.

Oprogramowanie firmy Commvault przeznaczone jest dla średnich i dużych firm. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie przedsiębiorcy doświadczają szybkiego, niekontrolowanego wzrostu ilości przetwarzanych danych. Producent wspiera partnerów podczas tworzenia ofert dla firm z różnych branż. Dla placówek ochrony zdrowia przygotował wręcz specjalną wersję pakietu Commvault, która ułatwia przeszukiwanie obrazowych danych medycznych związanych z radiologią czy ultrasonografią. Podczas migracji danych ze starszych rozwiązań medycznych do nowszych rozwiązanie zapewnia ciągły dostęp do zgromadzonych informacji. W razie potrzeby specjaliści producenta pomagają partnerom w doborze odpowiedniej licencji, aby ekonomicznie była najbardziej korzystna dla klienta i żeby nie musiał kupować niepotrzebnych modułów. Commvault zapewnia również pełen cykl szkoleń i wsparcie podczas pierwszych wdrożeń.

S4E jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Commvault w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Ryszard Regucki, dyrektor kanału sprzedaży na region Europy Wschodniej, Commvault,

rregucki@commvault.com

Artykuł powstał we współpracy z firmami Commvault i S4E.