Przez ostatnie lata na rynku urządzeń do zasilania gwarantowanego zachodziły zmiany, z których najbardziej widoczną był spadek zainteresowania klientów najprostszymi i najmniejszymi UPS-ami w topologii offline. Przyczyną zjawiska jest rosnąca z każdym rokiem popularność urządzeń przenośnych, wyposażonych we własne źródła zasilania. Kluczowy dla małych zasilaczy segment komputerów PC kurczy się i raczej nic nie zatrzyma tego trendu.

Dominującą w sprzedaży kategorią są obecnie UPS-y o topologii line interactive, które mają wiele zalet niezwykle cennych z punktu widzenia klientów. Przede wszystkim generują dobrej jakości napięcie, a do ofert producentów coraz częściej trafiają modele zapewniające „czystą sinusoidę” na wyjściu. Droższe UPS-y tej klasy wyposażone są też w systemy automatycznej stabilizacji napięcia podczas pracy sieciowej (AVR). Dla urządzeń wrażliwych na jakość energii elektrycznej dostarczanej z sieci to niezwykle istotne rozwiązanie.

Niezawodność UPS-ów

Czas to pieniądz liczony stratami wynikłymi z nieplanowanych przestojów. Podczas eksploatacji systemu informatycznego mogą ulec awarii nie tylko chronione urządzenia, ale także same UPS-y. Warto się przyjrzeć dwóm wskaźnikom, z których jeden określa częstotliwość przestojów, a drugi czas ich trwania. Pierwszy to Mean Time Between Failure (MTBF) – średni czas bezawaryjnej pracy, a drugi – Mean Time to Repair (MTTR), czyli średni czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia. Oczywiście idealny system psuje się jak najrzadziej

(długi okres MTBF), a jeśli już ulegnie awarii, to jego naprawa jest błyskawiczna (krótki okres MTTR). W rzeczywistości mamy do czynienia z rozwiązaniami, które stanowią wypadkową różnych kombinacji omawianych wskaźników. Z jednej strony na rynku nie brakuje zasilaczy, które psują się stosunkowo często, ale za to ich naprawa jest nieskomplikowana i szybka. Z drugiej, mamy do czynienia z UPS-ami, które cechuje duża niezawodność, ale jeśli się w końcu zepsują, przywrócenie ich do działania wymaga długiego czasu. Dla obu tych skrajnych przypadków wypadkowa, którą jest dostępność rozwiązania, może być taka sama. Warto pamiętać, że to od rodzaju chronionych aplikacji zależy, jaki wariant MTBF + MTTR będzie najlepszy do wdrożenia u klienta.