Dla właścicieli firm priorytetem jest, aby ich dane były dostępne przez 24 godziny na dobę. Niestety, nawet najdroższy i najbardziej nowoczesny sprzęt zawodzi. Awarie i związane z nimi przestoje mogą mieć różnorakie przyczyny – od usterek technicznych przez klęski naturalne po błędy ludzkie. Dlatego kluczową rolę w centrach danych odgrywają rozwiązania zapewniające nieprzerwaną dostępność informatyczną, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiają szybkie odzyskanie danych i przywrócenie systemów do życia. Oprogramowanie Veeam realizuje to zadanie w czasie poniżej 15 minut.

 

Dostępność danych w urzędzie

Wbrew stereotypom zapewnienie wysokiej dostępności danych nie jest wyłącznie problemem przedsiębiorców. W ostatnich latach wzrasta liczba usług cyfrowych świadczonych przez urzędy państwowe, a obywatele coraz częściej oczekują ciągłego i łatwego dostępu do nich.

– Zgłasza się do nas coraz większa liczba klientów z sektora publicznego. Urzędnicy zaczynają dostrzegać potrzeby społeczeństwa w zakresie korzystania z nowych technologii. Ludzie robią zakupy w sklepach internetowych, realizują przelewy online. To zrozumiałe, że wzrasta zapotrzebowanie na e-usługi świadczone przez państwowe placówki – tłumaczy Krzysztof Rachwalski, dyrektor regionalny w Veeam Software.

Pakiet Veeam Availability Suite v9.5 – wybrane korzyści dla instytucji publicznych

• Stały dostęp do danych oraz ciągłość działania systemów IT, m.in. dzięki możliwości uzyskania wskaźników czasu i punktu przywracania (Recovery Time and Point Objective) krótszego niż 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych.

• Ochrona przed utratą danych zapewniana przez usługę odzyskiwania zasobów po awarii (DRaaS). To sprawia, że budowa zapasowego centrum danych staje się zbędna.

• Gwarancja odzyskania na żądanie każdego pliku, aplikacji i serwera wirtualnego.

• Możliwość proaktywnego monitorowania środowiska maszyn wirtualnych i ostrzegania o problemach, zanim wpłyną na działalność operacyjną.

• Zapewnienie dwukrotnego (wobec tradycyjnego modelu) zwiększenia wydajności tworzenia kopii zapasowych i obniżenia wydatków na pamięci masowe.